• English

Tôi có thể kiểm tra Giao dịch trả góp bằng cách nào?

  • Chủ Thẻ có thể kiểm tra giao dịch chuyển đổi trả góp thành công được thể hiện trên Bảng sao kê gần nhất hoặc tra cứu thông tin giao dịch trên Internet Banking.
  • Trường hợp trên Bảng sao kê thể hiện giao dịch chưa được chuyển đổi trả góp, Chủ Thẻ liên hệ Dịch vụ khách hàng trong vòng tối đa 07 ngày kể từ ngày nhận được Bản sao kê để kiểm tra và xử lý.

Thời gian chuyển đổi giao dịch trả góp ?

Khi Chủ Thẻ đăng ký Chương trình trả góp Số tiền đăng ký trả góp sẽ được chuyển đổi trả góp chậm nhất sau 15 ngày làm việc. 

Trường hợp giao dịch đã thể hiện trên sao kê và chưa được chuyển đổi trả góp thành công, Chủ Thẻ liên hệ Dịch vụ khách hàng theo số 1900 6929 để kiểm tra và xử lý trong vòng tối đa 07 ngày kể từ ngày ra sao kê.

Phương thức thanh toán trả góp qua thẻ tín dụng như thế nào?

Số tiền đăng ký trả góp sẽ được chia đều cho số tháng theo kỳ hạn trả góp thành các Khoản trả góp cố định hàng tháng. Mỗi khoản trả góp cố định này sẽ được thể hiện trên Bảng sao kê giao dịch hàng tháng cho đến hết Kỳ hạn trả góp và là một phần của một phần của Số tiền phải thanh toán trên mỗi Bảng sao kê giao dịch.

Trường hợp Chủ Thẻ không thanh toán toàn bộ số tiền phải thanh toán (Dư nợ cuối kỳ) trên Bảng sao kê giao dịch vào hoặc trước Ngày đến hạn thanh toán, Chủ Thẻ sẽ bị tính lãi trên tổng Dư nợ cuối kỳ của Tài khoản Thẻ tín dụng theo quy định tại Bản chấp thuận về điều khoản và điều kiện sử dụng Thẻ tín dụng;

Ví dụ: Khách hàng mua trả góp điện thoại trị giá 6.000.000 VND, đăng ký trả góp 03 tháng với lãi suất 0% tại ĐVLK:

Kỳ trả góp 1 2 3

Khoản trả góp mỗi tháng (1) 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Khoản phí/lãi hàng tháng (2) 0 0 0

Tổng tiền thanh toán hàng tháng (3)

(3) = (1) + (2) 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Chương trình trả góp qua Thẻ tín dụng là gì?

Chương trình trả góp qua Thẻ tín dụng là Dịch vụ ưu đãi dành cho Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank giúp Khách hàng có thể mua hàng hóa và thanh toán bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank nhưng số tiền sẽ được trừ dần theo số tháng đăng ký trả góp.

Khách hàng là Chủ Thẻ người nước ngoài, có được tham gia trả góp không?

Có, chương trình áp dụng cho cả Chủ Thẻ người nước ngoài.

Chương trình trả góp qua Thẻ tín dụng áp dụng cho đối tượng nào?

Khách hàng cá nhân là Chủ Thẻ Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank, bao gồm Chủ Thẻ chính và Chủ Thẻ phụ. Chủ Thẻ chính có thể đăng ký trả góp cho giao dịch phát sinh từ Thẻ chính và Thẻ phụ. Chủ Thẻ phụ có thể đăng ký trả góp cho giao dịch phát sinh từ Thẻ phụ.

Mua hàng trả góp qua Thẻ tín dụng có ưu điểm gì khác so với mua hàng trả góp theo phương thức truyền thống?

Mua trả góp qua Thẻ tín dụng là phương thức mua hàng hiện đại đem lại nhiều lợi ích cho Khách hàng so với phương thức mua trả góp truyền thống:

  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng: Chỉ cần điền vào 01 Biểu mẫu của Ngân hàng hoặc gọi điện thoại đăng ký….; 
  • Không yêu cầu số tiền trả trước.
  • Lãi suất 0% trong suốt kỳ hạn trả góp.
  • Thanh toán và trả góp tự động thông qua Thẻ tín dụng

Mức trả góp bằng bao nhiêu % giá trị của hàng hóa/dịch vụ khi mua bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank?

Chủ Thẻ có thể trả góp lên đến 100% giá trị hàng hóa/dịch vụ hoặc ít hơn do Chủ Thẻ tự chọn (nhưng Số tiền đăng ký trả góp phải bằng hoặc lớn hơn Số tiền đăng ký trả góp tối thiểu).

Giao dịch nào được áp dụng Chương trình trả góp qua Thẻ tín dụng?

Dịch vụ trả góp áp dụng đối với các giao dịch mua sắm hàng hóa/dịch vụ bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank.

Nếu mua một sản phẩm trị giá 24 triệu VND và trả góp 100% trong vòng 12 tháng thì lúc mua Chủ Thẻ phải trả bao nhiêu?

Chủ Thẻ sẽ thanh toán bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank với số tiền 24 triệu VND như giao dịch bình thường ngay tại thời điểm mua hàng. Tuy nhiên, thực tế Chủ Thẻ sẽ chỉ phải trả số tiền theo đúng như số tiền được liệt kê trên Bảng sao kê giao dịch hàng tháng, tức là 2 triệu VND/tháng trong vòng 12 tháng.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.