• English

Chương trình trả góp qua Thẻ tín dụng là gì?

Chương trình trả góp qua Thẻ tín dụng là Dịch vụ ưu đãi dành cho Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank giúp Khách hàng có thể mua hàng hóa và thanh toán bằng Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank nhưng số tiền sẽ được trừ dần theo số tháng đăng ký trả góp.

Khách hàng là Chủ Thẻ người nước ngoài, có được tham gia trả góp không?

Có, chương trình áp dụng cho cả Chủ Thẻ người nước ngoài.

Chương trình trả góp qua Thẻ tín dụng áp dụng cho đối tượng nào?

Khách hàng cá nhân là Chủ Thẻ Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank, bao gồm Chủ Thẻ chính và Chủ Thẻ phụ. Chủ Thẻ chính có thể đăng ký trả góp cho giao dịch phát sinh từ Thẻ chính và Thẻ phụ. Chủ Thẻ phụ có thể đăng ký trả góp cho giao dịch phát sinh từ Thẻ phụ.

Mua hàng trả góp qua Thẻ tín dụng có ưu điểm gì khác so với mua hàng trả góp theo phương thức truyền thống?

Mua trả góp qua Thẻ tín dụng là phương thức mua hàng hiện đại đem lại nhiều lợi ích cho Khách hàng so với phương thức mua trả góp truyền thống:

  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng: Chỉ cần điền vào 01 Biểu mẫu của Ngân hàng hoặc gọi điện thoại đăng ký….; 
  • Không yêu cầu số tiền trả trước.
  • Lãi suất 0% trong suốt kỳ hạn trả góp.
  • Thanh toán và trả góp tự động thông qua Thẻ tín dụng

Mức trả góp bằng bao nhiêu % giá trị của hàng hóa/dịch vụ khi mua bằng Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank?

Chủ Thẻ có thể trả góp lên đến 100% giá trị hàng hóa/dịch vụ hoặc ít hơn do Chủ Thẻ tự chọn (nhưng Số tiền đăng ký trả góp phải bằng hoặc lớn hơn Số tiền đăng ký trả góp tối thiểu).

Giao dịch nào được áp dụng Chương trình trả góp qua Thẻ tín dụng?

Dịch vụ trả góp áp dụng đối với các giao dịch mua sắm hàng hóa/dịch vụ bằng Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank.

Nếu mua một sản phẩm trị giá 24 triệu VND và trả góp 100% trong vòng 12 tháng thì lúc mua Chủ Thẻ phải trả bao nhiêu?

Chủ Thẻ sẽ thanh toán bằng Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank với số tiền 24 triệu VND như giao dịch bình thường ngay tại thời điểm mua hàng. Tuy nhiên, thực tế Chủ Thẻ sẽ chỉ phải trả số tiền theo đúng như số tiền được liệt kê trên Bảng sao kê giao dịch hàng tháng, tức là 2 triệu VND/tháng trong vòng 12 tháng.

Nếu mua một sản phẩm trị giá 24 triệu VND và trả góp 50% trong vòng 12 tháng thì lúc mua Chủ Thẻ phải trả bao nhiêu, số tiền còn lại không đăng ký trả góp sẽ thanh toán như thế nào?

Chủ Thẻ sẽ thanh toán bằng Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank với số tiền 24 triệu VND như giao dịch bình thường ngay tại thời điểm mua hàng.Vào tháng thứ nhất của kỳ hạn trả góp, khoản tiền đầu tiên Chủ Thẻ phải trả sẽ được liệt kê trên Bảng sao kê giao dịch của tháng đó như sau: Khoản trả góp hàng tháng = Số tiền đăng ký trả góp (12 triệu VND)/ Kỳ hạn trả góp (12 tháng) = (1 triệu VND). Khoản tiền không đăng ký trả góp (12 triệu VND) Chủ Thẻ sẽ phải thanh toán cho Kienlongbank tương tự như dư nợ Thẻ tín dụng phát sinh từ giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ được thông báo tại Bảng sao kê giao dịch hàng tháng.

Chủ Thẻ có thể đăng ký trả góp 24/7? Đối với những giao dịch đã lập Bảng sao kê, Chủ Thẻ có được đăng ký hay không?

Khách hàng có thể đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào đối với những giao dịch chưa lập Bảng sao kê. Đối với những giao dịch đã lập Bảng sao kê, Chủ Thẻ đăng ký chậm nhất 07 ngày kể từ Ngày sao kê

Hiện tại Thẻ tín dụng của tôi đang có 50 triệu, nếu tôi đăng ký mua trả góp một sản phẩm giá 24 triệu, thời hạn là 6 tháng thì số tiền 50 triệu hiện có của tôi có bị ảnh hưởng gì không?

Hạn mức Thẻ tín dụng của khách hàng giảm 24 triệu và hạn mức khả dụng lúc này còn lại là 26 triệu. Hạn mức khả dụng của Khách hàng mỗi tháng sẽ tăng dần sau khi khách hàng thanh toán khoản trả góp của tháng đó.

Ví dụ: Sau khi khách hàng đã thanh toán khoản trả góp 4 triệu VND của tháng đầu tiên, số dư khả dụng trong Thẻ tín dụng của quý khách lúc này sẽ là: (50 triệu VND – 24 triệu VND) + 4 triệu VND = 30 triệu VND.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.