• English

Bảo hiểm khoản vay áp dụng cho đối tượng Khách hàng nào?

Là tất cả các Khách hàng Cá nhân đủ điều kiện vay vốn theo quy định của sản phẩm vay có tài sản bảo đảm/không có tài sản bảo đảm của KienlongBank, đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có độ tuổi từ đủ 18 đến 65 tuổi vào ngày phát sinh hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và không quá 66 tuổi vào ngày kết thúc của Hợp đồng bảo hiểm. Tuổi của Người được bảo hiểm căn cứ vào năm sinh của Người được bảo hiểm.

b. Đã hoàn tất thủ tục giao kết hợp đồng tín dụng với KienlongBank.

c. Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên, không bị bệnh thần kinh, phong, ung thư hoặc đang trong thời gian điều trị bệnh tật, tai nạn.

Quyền lợi của sản phẩm Bảo hiểm khoản vay cụ thể là gì ?

Khách hàng sẽ được Bảo Long thanh toán tối đa theo số tiền được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm (Người được bảo hiểm bị Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, bệnh tật xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và không bị loại trừ theo quy định).

Khi tham gia Bảo hiểm khoản vay tôi sẽ đóng tiền cho KienlongBank hay đóng trực tiếp cho Bảo hiểm Bảo Long?

Khách hàng có thể đóng tiền/nộp tiền (hoặc nhờ Cán bộ nhân viên của KienlongBank) vào Tài khoản chuyên thu của Bảo Long mở tại KienlongBank

Khi tham gia Bảo hiểm khoản vay tôi có cần phải đi khám sức khỏe không?

Khách hàng không cần phải đi khám sức khỏe, tất cả dựa trên sự khai báo trung thực và đầy đủ trên Giấy yêu cầu Bảo hiểm.

Nếu tôi trả nợ trước thời hạn thì tôi có được tiếp tục bảo hiểm hay không?

Bảo hiểm sức khỏe người vay vốn (Bảo hiểm khoản vay) dựa trên Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Khách hàng và KienlongBank do đó khi Hợp đồng tín dụng hết hạn/vô hiệu thì đồng thời Bảo hiểm khoản vay cũng hết hiệu lực.

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì tôi liên hệ công ty bảo hiểm Bảo Long hay liên hệ KienlongBank?

Khi Người được bảo hiểm bị tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn/ bệnh tật, Khách hàng phải:

- Thông báo ngay cho Cơ quan có thẩm quyền và cho Bảo Long qua email/ điện thoại theo đầu mối của đơn vị tư vấn Bảo Long và/hoặc đường dây nóng 1900 545517 

- Sau đó, trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, phải thông báo bằng văn bản cho Bảo Long về sự kiện bảo hiểm trên.

Khi tham gia hợp đồng Bảo hiểm khoản vay thì tôi làm việc với Nhân viên cho vay của KienlongBank hay làm việc với công ty Bảo hiểm Bảo Long?

Khách hàng liên hệ với Cán bộ nhân viên của KienlongBank để được tư vấn ban đầu và thông tin yêu cầu Bảo hiểm của Khách hàng sẽ được Cán bộ nhân viên của KienlongBank chuyển cho Bảo Long để xem xét cấp Hợp đồng.

Trong trường hợp người thân của tôi mất vì tai nạn và có tham gia Bảo hiểm khoản vay thì bao lâu tôi mới nhận được tiền bảo hiểm và thủ tục để nhận bảo hiểm là gì?

Bảo Long sẽ hướng dẫn cụ thể cho Khách hàng thu thập và cung cấp những hồ sơ/ chứng từ cần thiết để yêu cầu bồi thường. Người yêu cầu bồi thường phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Bảo Long. Và tối đa 5 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ bồi thường đầy đủ và hợp lệ thì Bảo Long sẽ gửi thông báo về kết quả giải quyết bồi thường cho Người thụ hưởng.

Số tiền bảo hiểm khi tham gia Bảo hiểm khoản vay là bao nhiêu?

Khách hàng được quyền mua Bảo hiểm tối đa không quá 05 tỷ đồng/khách hàng.

Nếu tôi đã quá độ tuổi quy định có thể mua Bảo hiểm khoản vay nhưng tôi vẫn muốn mua thì có được hay không?

Tùy từng trường hợp cụ thể, Bảo Long sẽ xem xét giải quyết cho trường hợp ngoại lệ và không quá 74 tuổi. Điều này không có nghĩa là tất cả các khách hàng trên 65 tuổi đều được bảo hiểm khi yêu cầu mà Bảo Long xét theo độ tuổi, tỷ lệ tham gia bảo hiểm ở độ tuổi này có quá nhiều hay không, số tiền bảo hiểm,... rồi sẽ xác nhận đồng ý/ không đồng ý cấp bảo hiểm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.