• English
Banner

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE KIENLONGBANK

Website www.kienlongbank.com là tài sản thuộc quyền sở hữu của của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank). Việc truy cập trang web đồng nghĩa với việc Quý khách đã hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý và cam kết thực hiện đúng với các Điều khoản sau đây:

 

Nội dung trang web KienlongBank

Những nội dung của trang web KienlongBank bao gồm toàn bộ hay là một phần như thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm, văn bản và những nội dung khác. Tất cả những nội dung thông tin này đều là tài sản của KienlongBank, do KienlongBank kiểm soát.
Thương hiệu KienlongBank bao gồm logo, tên gọi, màu sắc. KienlongBank sử dụng hai tông màu chính: Màu đỏ (yếu tố dương) tượng trưng cho nhiệt huyết, tình cảm nồng ấm, quyết tâm và khí thế mới. Màu xanh (yếu tố âm) thể hiện sự tươi trẻ, sinh sôi nảy nở, sức sống mãnh liệt, sự phát triển bền vững và tươi đẹp. 
Hai tông màu trên được kết hợp hài hòa và truyền tải rõ ràng nét tính cách, bản lĩnh, nhiệt huyết, tận tâm và tính chia sẻ thiết yếu trong ngành tài chính ngân hàng.
Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp các nội dung được hiển thị trên trang web, KienlongBank có toàn quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bất kỳ nội dung nào của trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Các nội dung về sản phẩm, dịch vụ hiển thị trên website của KienlongBank mang tính chất giới thiệu và không mặc nhiên có hiệu lực áp dụng vào bất kỳ thời điểm, địa điểm nào mà khách hàng truy cập. KienlongBank có quyền hoãn, dừng ngừng cung cấp dịch vụ qua website. 
Không ai được thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những tài liệu này mà nếu không được KienlongBank chấp thuận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:
- Cho chính mục đích giao dịch với KienlongBank.
- Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc, giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của KienlongBank đối với các tài sản trí tuệ trên website www.kienlongbank.com.

 

Truy cập và sử dụng

KienlongBank nghiêm cấm sử dụng trái phép website, dùng sai mật khẩu hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên website KienlongBank. Trong trường hợp phát hiện việc truy cập và sử dụng trái phép vào website, KienlongBank có thể lập tức chấm dứt thỏa thuận và/hoặc quyền truy cập của khách hàng tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước, yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại (nếu có).

 

Thư điện tử

KienlongBank không bảo đảm rằng các thư điện tử được gửi đến KienlongBank qua đường internet sẽ được bảo đảm tính bảo mật. KienlongBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với người sử dụng nếu sử dụng thư điện tử không được bảo mật (nếu có). KienlongBank không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này không đúng quy định, không đúng hướng dẫn hoặc không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

 

Giới hạn và trách nhiệm

Với những trách nhiệm theo bất kỳ điều kiện hay bảo đảm nào mà không thể được loại trừ theo quy định của pháp luật, sẽ được giới hạn bởi việc KienlongBank quyết định việc lựa chọn để thay thế, sửa chữa, tái cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hay thanh toán cho các chi phí tái cung cấp dịch vụ hoặc sửa chữa sản phẩm đó.
KienlongBank trong giới hạn được pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, mất mát, thiệt hại nào trực tiếp hay gián tiếp phát sinh có liên quan đến trang web này và/hoặc các trang web liên kết khác hay từ việc bên nào sử dụng hoặc không sử dụng được Trang Web do lỗi, sai sót, gián đoạn, chậm trễ trong hoạt động hay truyền dữ liệu, do virut, lỗi hệ thống hay đường truyền.
KienlongBank xây dựng các thông tin và các tài liệu trên trang web này với sự thận trọng tối đa. Tuy nhiên, KienlongBank không bảo đảm tính chính xác tuyệt đối, phù hợp và đầy đủ của những nội dung đăng tải trên trang web, trong giới hạn được pháp luật cho phép. KinelongBank không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và tài liệu, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm trang web không bị nhiễm virút.
Đối với vấn đề về quá trình truyền tín hiệu và việc tải thông tin, KienlongBank không bảo đảm rằng: các đường truyền dữ liệu không bị chậm, gián đoạn, lỗi, mất tín hiệu. Với các đường truyền gây ra bởi các thiết bị truyền phát không thuộc sự kiểm soát của KienlongBank, chúng tôi không đảm bảo không chứa đựng virút, nhiễm các chương trình gây hại hoặc không có tổn thất đối với hệ thống máy tính của khách hàng.
Để việc tải thông tin được bảo đảm an toàn, khách hàng có trách nhiệm sử dụng các thiết bị, chương trình bảo vệ phù hợp và thực hiện việc quét virut, không sử dụng các chương trình gây hại.

 

Các trang web liên kết

KienlongBank không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin, tài liệu, sản phẩm, dịch vụ hay nội dung nào được đăng tải, cung cấp tại các trang web khác liên kết đến trang web này và vấn đề an toàn và bảo mật của các trang web đó. Khi truy cập, sử dụng những trang web liên kết khác, Quý khách phải tuân theo các quy định sử dụng, an toàn, bảo mật của các trang web đó và tự chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại cho việc truy cập, sử dụng của mình.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.