• English

Có thể mua trả góp bất cứ hàng hóa/dịch vụ với lãi suất 0% bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank hay không? (đối với chương trình trả góp 0% tại Đơn vị liên kết)

Tùy thuộc vào chính sách của từng đối tác liên kết trong Chương trình trả góp 0% tại Đơn vị liên kết, Chủ Thẻ có thể mua trả góp với lãi suất 0% tất cả hàng hóa/dịch vụ hoặc chỉ một số hàng hóa/dịch vụ nhất định mà đối tác cung cấp. Khách hàng có thể tham khảo danh sách hàng hóa/dịch vụ mới nhất được áp dụng trong Chương trình trả góp 0% tại Đơn vị liên kết tại www.kienlongbank.com.

Có thể tham gia Chương trình trả góp lãi suất 0% tại Đơn vị liên kết với Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank tại đâu?

Chương trình trả góp 0% tại Đơn vị liên kết được lựa chọn áp dụng tại các điểm kinh doanh của một số đối tác liên kết với KienlongBank thuộc các lĩnh vực: Du lịch, Điện tử gia dụng, Giáo dục, Trang sức/Phụ kiện thời trang cao cấp và Trang trí nội thất…. Danh sách đối tác liên kết và các điểm kinh doanh có áp dụng chương trình sẽ luôn được cập nhật mới và đa dạng để khách hàng có nhiều lựa chọn khi tham gia Chương trình trả góp 0% tại Đơn vị liên kết. Khách hàng có thể truy cập danh sách đối tác liên kết cập nhật mới nhất tại www.kienlongbank.com.

Làm thế nào để tham gia Chương trình trả góp 0% tại Đơn vị liên kết với Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank?

Thủ tục đăng ký tham gia Chương trình trả góp 0% tại Đơn vị liên kết rất đơn giản, nhanh chóng. Chủ Thẻ chỉ cần: Liên hệ trực tiếp điểm kinh doanh của các đối tác liên kết trong chương trình.

Lãi suất là bao nhiêu khi mua trả góp bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank? (đối với chương trình trả góp 0% - Mọi lúc mọi nơi)

Khi mua trả góp bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank, Chủ Thẻ hoàn toàn không phải chịu lãi suất gì. Lãi suất trả góp bằng 0% trong suốt kỳ hạn trả góp.

Có thể tham gia Chương trình trả góp 0% - Mọi lúc mọi nơi với Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank tại đâu?

Dịch vụ trả góp áp dụng đối với các giao dịch mua sắm hàng hóa/dịch vụ bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank tại bất kỳ cửa hàng hoặc trực tuyến do Chủ Thẻ chọn. Do đó Chủ Thẻ có thể thoải mái lựa chọn mua sắm mọi lúc và mọi nơi có giá tốt nhất và đăng ký trả góp với KienlongBank.

Có thể trả góp bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank trong thời gian bao lâu? (đối với chương trình trả góp 0% - Mọi lúc mọi nơi)

Chủ Thẻ có các kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9, 12 tháng.

Có thể mua trả góp bất cứ hàng hóa/dịch vụ với lãi suất 0% bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank hay không? (đối với chương trình trả góp 0% - Mọi lúc mọi nơi)

Khách hàng có thể mua sắm hàng hóa/dịch vụ tại bất kỳ Đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ do Chủ Thẻ chọn, cho phép Chủ Thẻ đăng ký trả góp cho từng giao dịch mua sắm bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank. Theo đó, Chủ Thẻ sẽ được áp dụng phương thức thanh toán trả góp hàng tháng với mức lãi suất 0% trong suốt kỳ hạn trả góp, phí chuyển đổi trả góp chỉ từ 1% giá trị trả góp cho kỳ hạn 03 tháng.

Làm thế nào để tham gia Chương trình trả góp 0% - Mọi lúc mọi nơi với Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank?

Thủ tục đăng ký tham gia Chương trình trả góp 0% - Mọi lúc mọi nơi rất đơn giản, nhanh chóng. Chủ Thẻ chỉ cần: Đăng ký tại Chi nhánh/ Phòng Giao dịch hoặc liên hệ Dịch vụ khách hàng KienlongBank qua số 1900 6929 bằng chính số điện thoại đã đăng ký với KienlongBank.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.