• English

Cơ cấu quản trị

Hội đồng quản trị

TRẦN THỊ THU HẰNG - Chủ tịch HĐQT

TRẦN THỊ THU HẰNG
 • Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 
 • Bà Trần Thị Thu Hằng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính - Ngân hàng. Giai đoạn 2011 - 2018, bà trải qua các vị trí quản lý cấp cao tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank) và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). 
 • Bà từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tại Tập đoàn lớn. Bà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) nhiệm kỳ 2018 – 2022 kể từ ngày 26/05/2021.
 • Bà tái đắc cử Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/04/2023.

Ông TRẦN NGỌC MINH - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

TRẦN NGỌC MINH
 • Thạc sĩ Kinh tế - Học viện Ngân hàng. 
 • Ông Trần Ngọc Minh có gần 20 năm công tác tại các Ngân hàng, Tập đoàn lớn tại Việt Nam và nắm giữ nhiều chức vụ, vị trí quan trọng: Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Thẩm định Hội sở, Giám đốc Nguồn vốn, Trưởng Ban Tài chính, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính. 
 • Ông gia nhập và đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) từ tháng 01/2021 - tháng 10/2021. Ông giữ Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank từ tháng 10/2021 - tháng 12/2021. Ông đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 09/12/2021 và đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 28/12/2021 - tháng 04/2023. 
 • Hiện ông là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2027 kiêm Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 27/04/2023.

Ông LÊ KHẮC GIA BẢO - Thành viên HĐQT

LÊ KHẮC GIA BẢO
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Trường Southern California University (SCUPS), Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Chứng chỉ Kiểm toán viên Bộ Tài chính.
 • Ông Lê Khắc Gia Bảo có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng. Ông từng là Kiểm toán viên tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán – Kiểm soát tuân thủ Miền Nam Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TechcomBank).
 • Ông tham gia Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) từ tháng 03/2013. Ông từng giữ các chức vụ như Trưởng Ban Kiểm soát (04/2018 - 04/2021), Chủ tịch HĐQT (04/2018 - 04/2021), thành viên HĐQT. Sau đó Ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát KienlongBank từ tháng 01/2022.
 • Từ ngày 27/4/2023, Ông được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027.

NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG - Thành viên HĐQT

NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG
 • Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng - Trường Đại học Paris Dauphine - Pháp.
 • Bà Nguyễn Thị Thanh Hường có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Bà đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng tại các ngân hàng lớn: Quyền Tổng Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIETBank); Giám đốc Vùng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB); Giám đốc Chi nhánh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)… 
 • Bà gia nhập Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) và đảm nhiệm chức vụ Cố vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 2021. Bà chính thức đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 05/01/2023 đến 22/09/2023.
 • Bà được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/04/2023.

Ông BÙI THANH HẢI - Thành viên HĐQT

BÙI THANH HẢI
 • Cử nhân Luật - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Thẻ thẩm định viên về giá của Bộ Tài chính.
 • Ông Bùi Thanh Hải từng nắm giữ các vị trí Giám đốc, Thành viên HĐQT tại các doanh nghiệp trong nước.
 • Từ tháng 04/2013 - tháng 04/2019, Ông là thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank).
 • Từ tháng 02/2018 - tháng 05/2023, Ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank.
 • Ông được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/04/2023.

Ông NGUYỄN CAO CƯỜNG - Thành viên HĐQT

NGUYỄN CAO CƯỜNG
 • Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 • Ông Nguyễn Cao Cường từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Kiểm tra Miền Nam tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TechcomBank).
 • Từ tháng 08/2015, Ông giữ chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank).
 • Ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát KienlongBank từ ngày 26/04/2018 và chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank từ ngày 01/01/2022.
 • Ông được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/04/2023.

NGUYỄN THỦY NGUYÊN - Thành viên HĐQT

NGUYỄN THỦY NGUYÊN
 • Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Bà Nguyễn Thủy Nguyên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Giai đoạn từ tháng 06/2006 - tháng 05/2014, Bà đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). 
 • Bà cũng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Kế toán; Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính tại các Tập đoàn, Tổ chức kinh tế lớn.
 • Bà được bầu là Thành viên HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/04/2023.

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH - Thành viên HĐQT

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Delaware State University, Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Cử nhân Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ. 
 • Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính. Bà từng giữ vị trí Trưởng ban Tài chính Tập đoàn Geleximco, Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội, Chủ tịch HĐQT công ty quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình. Bà đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc trong các công ty, Tập đoàn BĐS lớn tại Việt Nam. 
 • Bà đảm nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) từ ngày 28/12/2021 - 27/04/2023.
 • Bà được bầu là Thành viên HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 26/04/2024. 

Ban Kiểm soát

ĐỖ THỊ TUYẾT TRINH - Trưởng Ban Kiểm soát

ĐỖ THỊ TUYẾT TRINH
 • Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ Quốc tế (CPIA).
 • Bà Đỗ Thị Tuyết Trinh có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng tại các Ngân hàng lớn như Phó Trưởng Phòng Kế hoạch và QLBN Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank), Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Trưởng Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank), Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.
 • Bà gia nhập Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) và giữ vị trí Thành viên Ban Kiểm soát từ tháng 12/2021 - tháng 04/2023.
 • Bà được bầu giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/04/2023.

Ông ĐẶNG MINH QUÂN - Thành viên Ban Kiểm soát

ĐẶNG MINH QUÂN
 • Thạc sĩ Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ, Cử nhân Kế toán – Kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Cử nhân Luật học - Trường Đại học Huế, Cử nhân Sư phạm ngoại ngữ - Trường Đại học Huế.
 • Ông Đặng Minh Quân có 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Trong đó, giai đoạn từ 2003 - 2014, Ông đảm nhận các chức vụ quan trọng tại Sở Tài Chính Cà Mau như Thanh tra viên cấp 1, Giám định viên Tài chính - Kế toán, Phó trưởng Phòng Ngân sách.
 • Ông tham gia Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) từ tháng 04/2014 đến nay và nắm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.
 • Ông được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/04/2023.

Ông VŨ PHẠM THÁI HÀ - Thành viên Ban Kiểm soát

VŨ PHẠM THÁI HÀ
 • Thạc sĩ Tài chính - Đại học Portsmouth, Anh Quốc.
 • Ông Vũ Phạm Thái Hà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Ông từng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ban Điều hành, Phó Ban Đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) từ tháng 06/2015 - tháng 01/2021.
 • Ông gia nhập Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) và giữ vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT từ tháng 02/2021 - tháng 04/2023.
 • Ông được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/04/2023. 

HOÀNG THỊ PHƯỢNG - Thành viên Ban Kiểm soát

HOÀNG THỊ PHƯỢNG
 • Cử nhân Kế toán - Học viện Tài chính.
 • Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Bà từng giữ chức vụ quản lý tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Bà gia nhập Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) từ tháng 3/2022 và giữ vị trí Phó Giám đốc Phòng Kiểm soát Nội bộ.
 • Bà được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 26/04/2024.

Ban Điều hành

Ông TRẦN NGỌC MINH - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

TRẦN NGỌC MINH
 • Thạc sĩ Kinh tế - Học viện Ngân hàng.
 • Ông Trần Ngọc Minh có gần 20 năm công tác tại các Ngân hàng, Tập đoàn lớn tại Việt Nam và nắm giữ nhiều chức vụ, vị trí quan trọng: Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Thẩm định Hội sở, Giám đốc Nguồn vốn, Trưởng Ban Tài chính, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính. 
 • Ông gia nhập và đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) từ tháng 01/2021 - 10/2021.
 • Ông giữ Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank từ tháng 10/2021 - tháng 12/2021.
 • Ông đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 09/12/2021 và đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 28/12/2021 - tháng 04/2023. 
 • Hiện Ông là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2027 kiêm Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 27/04/2023.

Ông LÊ TRUNG VIỆT - Phó Tổng Giám đốc

LÊ TRUNG VIỆT
 • Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng - Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.
 • Ông từng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank).
 • Tháng 12/2012, Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank). 
 • Tháng 12/2013, Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank kiêm Giám đốc Phòng Đầu tư.
 • Từ ngày ngày 26/04/2018 - tháng 01/2021, Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc KienlongBank.
 • Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 28/01/2021 đến nay.

Ông NGUYỄN HOÀNG AN - Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN HOÀNG AN
 • Cử nhân Ngân hàng - Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.
 • Ông từng là Giám đốc Phòng Giao dịch, Giám đốc Chi nhánh, Trợ lý Chủ Tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) kiêm Giám đốc Chi nhánh.
 • Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank từ tháng 10/2016 đến nay.

Ông TRẦN VĂN THÁI BÌNH - Phó Tổng Giám đốc

TRẦN VĂN THÁI BÌNH
 • Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 • Ông đã có 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) từ tháng 04/2015, Trợ lý Tổng Giám đốc Ngân hàng KienlongBank từ tháng 04/2019, Giám đốc Khu vực 4 và Khu vực 8 kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc KienlongBank từ tháng 06/2020.
 • Kể từ tháng 05/2022, Ông chính thức đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc KienlongBank

Ông NGUYỄN VĂN MINH - Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN VĂN MINH
 • Cử nhân Điện tử - Viễn thông - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, từng thiết kế và xây dựng nhiều dự án phần mềm cho các tổ chức, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chức vụ đảm nhiệm gần nhất là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH SSF Investment.
 • Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) từ ngày 07/01/2021 - ngày 30/05/2021.
 • Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 31/05/2021 đến nay.

Ông TRẦN HỒNG MINH - Phó Tổng Giám đốc

TRẦN HỒNG MINH
 • Cử nhân Kinh tế Đầu tư - Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân.
 • Ông có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các ngân hàng lớn như: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)...
 • Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank), ông Minh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khách hàng chiến lược phía Bắc từ tháng 03/2021 - tháng 11/2022.
 • Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 26/11/2022 đến nay.

Ông ĐỖ VĂN BẮC - Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ VĂN BẮC
 • Cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Học viện Ngân hàng.
 • Ông có nhiều năm kinh nghiệm về tín dụng, dịch vụ Khách hàng, từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Giám đốc kinh doanh Chi nhánh, Trợ lý Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc Phụ trách Khách hàng cá nhân Hội sở, Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp Hội sở.
 • Ông gia nhập Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) từ tháng 09/2021 và chính thức đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc từ 22/09/2023.

VŨ ĐẶNG XUÂN VINH - Kế toán trưởng

VŨ ĐẶNG XUÂN VINH
 • Thạc sĩ Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng - Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.
 • Bà Vũ Đặng Xuân Vinh có gần 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng như: Phó Giám đốc Kế toán Tài chính, Giám đốc Phòng MIS, Phó Giám đốc Khối quản trị và thương hiệu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Bà giữ chức vụ Giám đốc Kế toán tài chính tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) từ tháng 10/2020 đến nay. 
 • Bà chính thức đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng KienlongBank từ ngày 01/11/2023.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.