• English

Cơ cấu quản trị

Hội đồng quản trị

Ông LÊ KHẮC GIA BẢO - Chủ tịch HĐQT

LÊ KHẮC GIA BẢO

Sinh năm 1979, Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học chuyên ngành Nam California (Mỹ), Kiểm toán viên. Ông đã từng là Kiểm toán viên tại Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Trưởng phòng Kiểm toán – Kiểm soát tuân thủ Miền Nam tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. Ông là Trưởng Ban kiểm soát của Kienlongbank kể từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2018. Ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Kienlongbank từ ngày 26/4/2018 đến nay.

Ông MAI HỮU TÍN - Phó Chủ tịch HĐQT

MAI HỮU TÍN

Sinh năm 1969, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học chuyên ngành Nam California (Mỹ). Hiện Ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc U&I Group, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Khóa XII – XIII và Phó Chủ tịch Trung Ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ), Chủ tịch Liên Đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới. Ông là Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập Kienlongbank kể từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2018. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Kienlongbank từ ngày 26/4/2018 đến nay.

Ông PHẠM TRẦN DUY HUYỀN - Phó Chủ tịch HĐQT

PHẠM TRẦN DUY HUYỀN

Sinh năm 1979, Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kinh tế Tp. HCM. Ông đã từng phụ trách công việc Kế toán, Kế toán trưởng, Trưởng phòng đầu tư tài chính, Trưởng phòng tài chính, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên HĐQT của các Công ty trong và ngoài nước tại Việt Nam, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Kienlongbank. Ông từng là Thành viên HĐQT Kienlongbank kể từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2018. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Kienlongbank từ ngày 26/4/2018 đến nay.

NGUYỄN THỤY QUỲNH HƯƠNG - Thành viên HĐQT

NGUYỄN THỤY QUỲNH HƯƠNG

Sinh năm 1976, Cử nhân Kinh tế trường Đại học kinh tế Tp. HCM, Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM . Bà từng làm việc tại Công ty liên doanh Gạch CeramicDotalia và hoạt động đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác. Bà đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Kienlongbank từ tháng 4/2014 đến nay. Hiện Bà là thành viên Hội đồng thành viên Công ty KBA.

Ông LÊ TRUNG VIỆT - Thành viên HĐQT

LÊ TRUNG VIỆT

Sinh năm 1966, Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Ông từng là Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt. Tháng 12/2012, Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank. Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank từ ngày 26/4/2018 đến nay.

TRẦN TUẤN ANH - Thành viên HĐQT

TRẦN TUẤN ANH

Sinh năm 1976, Cử nhân Tài chính – Tín dụng trường Đại họcNgân hàng TP.HCM, Thạc sỹ Luật - chuyên ngành Luật kinh tế Trường Đại học Luật TP.HCM. Bà từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Phòng Dịch vụ Địa ốc, Trưởng Ban Pháp chế của Ngân hàng Phát triển Nhà Tp. HCM; Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Pháp chế, Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt. Từ ngày 02/7/2014 đến ngày 23/02/2018, Bà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank. Ngày 24/02/2018, Bà đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Kienlongbank. Đến ngày 23/4/2018, Bà chính thức được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Kienlongbank. Bà đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank từ ngày 26/4/2018 đến nay.

Ông TRẦN VĂN TRỌNG - Thành viên HĐQT

TRẦN VĂN TRỌNG

Sinh năm 1976, Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh cao cấp Trường Đại học Quốc tế RMIT, TP HCM. Ông từng đảm nhiệm các vị trí Giám đốc quan hệ khách hàng Ngân hàng HSBC, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP quản lý quỹ Hùng Việt, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Hương/Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Hương/Công ty liên doanh Dệt Nhuộm Việt Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH TT Investment. Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập Kienlongbank từ ngày 26/4/2018 đến nay.

Ban Kiểm soát

Ông NGUYỄN CAO CƯỜNG - Trưởng Ban Kiểm soát

NGUYỄN CAO CƯỜNG

Sinh năm 1985, Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kinh tế Tp. HCM. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Kiểm tra Miền Nam tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. Từ tháng 8/2015, Ông giữ chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ Kienlongbank. Ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Kienlongbank từ ngày 26/4/2018 đến nay.

Ông NGUYỄN THANH MINH - Thành viên Ban kiểm soát

NGUYỄN THANH MINH

Sinh năm 1969, Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, Cử nhân Luật trường Đại học Luật Tp. HCM, Kiểm toán viên, Luật sư Đoàn luật sư Tp. HCM. Ông đã từng làm Kiểm toán viên tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C. Ông là Giám đốc Công ty Luật TNHH Lợi Doanh. Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Kienlongbank từ tháng 4/2013 đến nay.

Ông ĐẶNG MINH QUÂN - Thành viên Ban kiểm soát

ĐẶNG MINH QUÂN

Sinh năm 1980, Thạc sĩ Kinh tế trường Đại học Cần Thơ, Cử nhân Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Cử nhân Luật học trường Đại học Huế. Ông đã từng là Thanh tra viên tài chính cấp 1, Giám định viên tài chính – kế toán, Phó Trưởng phòng quản lý ngân sách. Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Kienlongbank tháng 4/2014 đến nay.

Ban Điều hành

TRẦN TUẤN ANH - Tổng Giám đốc

TRẦN TUẤN ANH

Sinh năm 1976, Cử nhân Tài chính – Tín dụng trường Đại họcNgân hàng TP.HCM, Thạc sỹ Luật - chuyên ngành Luật kinh tế Trường Đại học Luật TP.HCM. Bà từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Phòng Dịch vụ Địa ốc, Trưởng Ban Pháp chế của Ngân hàng Phát triển Nhà Tp. HCM; Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Pháp chế, Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt. Từ ngày 02/7/2014 đến ngày 23/02/2018, Bà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank. Ngày 24/02/2018, Bà đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Kienlongbank. Đến ngày 23/4/2018, Bà chính thức được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Kienlongbank. Bà đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank từ ngày 26/4/2018 đến nay.

Ông LÊ TRUNG VIỆT - Phó Tổng Giám đốc

LÊ TRUNG VIỆT

Sinh năm 1966, Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Ông từng là Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt. Tháng 12/2012, Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank. Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank từ ngày 26/4/2018 đến nay.

Ông VŨ ĐỨC CẦN - Phó Tổng Giám đốc

VŨ ĐỨC CẦN

Sinh năm 1964, Cử nhân Công nghệ - Thông tin Trường Đại học Quốc gia Tp. HCM, Thạc sĩ Kinh tế trường Đại học Kinh tế Tp. HCM. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank từ tháng 7/2002 đến nay.

Ông NGUYỄN HOÀNG AN - Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN HOÀNG AN

Sinh năm 1967, Cử nhân Ngân hàng trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM. Ông từng là Giám đốc Phòng Giao dịch, Giám đốc Chi nhánh, Trợ lý Chủ Tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank kiêm Giám đốc Chi nhánh. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank từ tháng 10/2016 đến nay.

PHẠM THỊ MỸ CHI - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

PHẠM THỊ MỸ CHI

Sinh năm 1964, Cử nhân Ngân hàng trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM. Bà từng là Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Nhà Tp. HCM, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt. Bà được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Phòng Kế toán - Tài chính của Kienlongbank từ ngày 02/7/2014. Bà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng, kiêm Giám đốc Phòng Kế toán - Tài chính Kienlongbank từ ngày 01/7/2018 đến nay.

ÔNG TRẦN NGỌC MINH - Phó Tổng Giám đốc

TRẦN NGỌC MINH

Sinh năm 1984, Thạc sỹ Kinh tế - Học viện Ngân hàng. Ông Minh đã có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính. Ông từng nắm giữ các vị trí quản lý tại Ngân hàng (Phó Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh, Trưởng Phòng Thẩm định Hội sở), Phụ trách Tài chính (Trưởng Ban Tài chính, Giám đốc Nguồn vốn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính) của các Doanh nghiệp lớn.

Từ ngày 07/01/2021, Ông Trần Ngọc Minh đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank.

ÔNG NGUYỄN VĂN MINH - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

NGUYỄN VĂN MINH

Sinh năm 1977, Cử nhân điện tử viễn thông, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, từng thiết kế và xây dựng nhiều dự án phần mềm cho các tổ chức, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chức vụ đảm nhiệm gần nhất là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH SSF Investment. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank từ ngày 07/01/2021.

ÔNG VÕ QUỐC LỢI - Phó Tổng Giám đốc

VÕ QUỐC LỢI

Sinh năm 1988, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, trường London Business School (Vương quốc Anh). Ông có hơn 09 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng. Chức vụ đảm nhiệm gần nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm miền Trung, Chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Việt – Nhật (Trực thuộc công ty TNHH Yamato). Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank từ ngày 07/01/2021.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.