• English

Phương thức cấp bảo lãnh như thế nào?

Theo hạn mức hoặc từng lần.

Đối tượng áp dụng đối với bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai?

Áp dụng cho Khách hàng doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án bất động sản.

Hồ sơ để được cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai?

  • Giấy đề nghị cấp bảo lãnh (theo mẫu của Kienlongbank)
  • Hồ sơ pháp lý và tài chính của Dự án
  • Hồ sơ pháp lý và tài chính Chủ đầu tư

Tỷ lệ chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức L/C là bao nhiêu?

Tối đa lên đến 100% giá trị hối phiếu đòi nợ.

Thời gian bắt đầu có hiệu lực của Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước?

Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước chỉ có hiệu lực khi toàn bộ tiền tạm ứng theo Hợp đồng về tài khoản và Kienlongbank thực hiện phong tỏa 100% giá trị bảo lãnh bảo đảm cho thư bảo lãnh đã phát hành.

Ngoài hồ sơ cấp tín dụng chung, Khách hàng cần cung cấp những hồ sơ gì khi đề nghị cấp Bảo lãnh dự thầu?

Thông báo mời thầu/Thư mời thầu; hoặc
Hồ sơ mời thầu/Quy định đấu thầu.
Đối với KH là nhà thầu phụ (trường hợp Bên nhận bảo lãnh là chủ đầu tư).
Hợp đồng ký kết giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ; Văn bản có nội dung chủ đầu tư chấp thuận việc nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng; hoặc
Hợp đồng được ký giữa chủ đầu tư, nhà thầu chính và nhà thầu phụ.

Tỷ lệ cho vay đối với sản phẩm này?

Tỷ lệ cho vay lên đến 100% giá trị khoản phải thu.

Điều kiện vay theo sản phẩm này?

Bộ chứng từ được xuất trình thông qua Kienlongbank, và là bộ chứng từ trả ngay hoặc bộ chứng từ trả chậm với thời hạn thanh toán còn lại không quá 180 ngày (tính từ thời điểm thực hiện cho vay). Hoàn toàn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của tín dụng thư xuất khẩu và các tu chỉnh phát sinh (nếu có).

Hồ sơ chiết khấu gồm những gì?

Bộ chứng từ và hồ sơ đề nghị chiết khấu theo quy định của Kienlongbank.

Điều kiện để Doanh nghiệp được vay vốn theo sản phẩm này?

Có tư cách pháp nhân, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; Có phương án sản xuất hàng xuất khẩu khả thi, hiệu quả; Có tình hình tài chính lành mạnh; Có L/C xuất khẩu / hợp đồng ngoại thanh toán qua Kienlongbank; Có hình thức bảo đảm tiền vay phù hợp.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.