• English

Những đối tượng nào được tham gia Nộp thuế điện tử?

NNT đảm bảo đầy đủ những điều kiện sau:

 • Là tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.
 • Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực.
 • Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.
 • Đang thực hiện khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.
 • Có tài khoản thanh toán và đã đăng ký dịch vụ NTĐT tại KienlongBank hoặc một trong những Ngân hàng triển khai NTĐT với TCT.

Thực hiện NTĐT tại KienlongBank như thế nào?

 • NNT đăng nhập vào website http://nopthue.gdt.gov.vn bằng MST và mật khẩu được cấp.
 • Lập Giấy nộp tiền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, ký và nộp. 
 • Số liệu nộp thuế được TCT tự động truyền sang KienlongBank thực hiện chuyển tiền nộp thuế.

Doanh nghiệp đang thực hiện kê khai thuế qua mạng tại các nhà TVAN có tham gia NTĐT được không?

Doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng tại các nhà TVAN hoàn toàn có thể  tham gia NTĐT tại Cổng thông tin TCT.

Doanh nghiệp muốn đăng ký NTĐT tại KienlongBank phải làm gì?

 • Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT trên website Tổng  Cục thuế. Hoàn thành tới bước Gửi đăng ký thành công.
 • Bước 2: Hoàn thiện mẫu đăng ký NTĐT tại KienlongBank. Sau khi KienlongBank duyệt đăng ký, NNT nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT qua Email đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ NTĐT.

Doanh nghiệp đăng ký Nộp thuế điện tử sai thông tin thì phải làm như thế nào?

Có 2 trường hợp đăng ký sai thông tin như sau:

 • Nếu đăng ký nhầm Ngân hàng: Đến điểm giao dịch gần nhất của Ngân hàng đăng ký nhầm, gửi CV đề nghị Hủy để ngân hàng có căn cứ từ chối đăng ký.
 • Nếu sai thông tin (email, số điện thoại) và muốn  hủy đăng ký để thực hiện đăng ký lại: liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch ngân hàng gần nhất để hỗ trợ hủy đăng ký.

Doanh nghiệp được đăng kí sử dụng Nộp thuế điện tử tối đa với bao nhiêu Ngân hàng?

Doanh nghiệp có thể đăng kí sử dụng NTDT với tất cả các  ngân hàng đã kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế. 

Chữ kí số được sử dụng trong Nộp thuế điện tử có thể là chữ kí số được sử dụng Khai thuế qua mạng hay không?

Chữ kí số trong NTĐT và trong KTQM  giống nhau, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng hai chữ kí số khác nhau cho hai ứng dụng này, việc lựa chọn tùy thuộc vào sự lựa chọn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp muốn thay đổi Số tài khoản để nộp thuế điện tử phải làm như thế nào?

Liên hệ trực tiếp với Ngân hàng nơi Doanh nghiệp mở tài khoản để thực hiện thay đổi số tài khoản NTĐT. Sau đó Ngân hàng để truyền dữ liệu số tài khoản mới sang hệ thống NTĐT.

Doanh nghiệp là chi nhánh có cần phải tham gia NTDT hay không?

Nếu Công ty mẹ, Trụ sở chính đã nộp thay các Chi nhánh về các khoản thuế mà Chi nhánh phải nộp thì không bắt buộc các Chi nhánh hoặc công ty con đăng ký NTĐT nữa .

Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Tài khoản không đủ số dư, phải xử lý như thế nào?

Kiểm tra số dư tài khoản của DN có nằm trong những trường hợp sau:

 • Số dư tài khoản sau khi trừ đi món thuế không đủ hạn mức tối thiểu KienlongBank quy định.
 • Số dư tài khoản không đủ để nộp thuế.

NNT phải thực hiện nộp thêm tiền vào tài khoản sau đó tiến hành lập lại GNT để nộp thuế.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.