• English

Công ty tôi muốn mở LC, phí LC là bao nhiêu?

 • Tùy theo từng LC nhập khẩu, phí LC nhập khẩu sẽ khác nhau. Thông thường một LC nhập khẩu sẽ có các loại phí cơ bản sau: phí mở LC, phí thanh toán LC và điện phí LC;
 • Phí LC tùy thuộc vào giá trị LC, tỷ lệ ký quỹ, loại LC,… do đó để có thể tính toán phí LC một cách chính xác, quý khách có thể đến điểm giao dịch của Kienlongbank, nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể hơn.

Tôi muốn chuyển tiền TTR trả tiền hàng nhập khẩu, phí chuyển tiền là bao nhiêu?

Phí chuyển tiền bao gồm phí ngân hàng Việt Nam và phí ngân hàng nước ngoài:

 • Phí ngân hàng Việt Nam gồm phí thanh toán và điện phí, điện phí là 5 USD/ giao dịch, phí thanh toán là 0.2% * giá trị tiền chuyển tối thiểu là 5 USD;
 • Phí ngân hàng nước ngoài do người nhận tiền ở nước ngoài tự thanh toán cho ngân hàng nước ngoài.

Công ty tôi muốn mở LC, tôi cần những thủ tục gì?

 • Để mở LC nhập khẩu hàng hóa, quý khách có thể đến bất cứ điểm giao dịch gần nhất của Kienlongbank, gặp nhân viên tín dụng của chúng tôi. Bộ phận tín dụng của chúng tôi sẽ căn cứ vào nhu cầu và tình hình hoạt động cụ thể của Quý công ty để đề xuất mức ký quỹ LC phù hợp với Quý công ty;
 • Riêng về thủ tục thanh toán quốc tế: Quý khách cần cung cấp hợp đồng ngoại thương, nhân viên của Kienlongbank sẽ giúp Quý khách soạn giấy đề nghị mở LC và LC bản thảo.

Công ty tôi muốn chuyển tiền thanh toán tiền hàng nhập khẩu, tôi cần những thủ tục gì?

 • Trước hết quý khách cần mở tài khoản tại Kienlongbank: tài khoản VND hoặc tài khoản ngoại tệ;
 • Tùy thuộc vào thỏa thuận của Quý công ty và nhà xuất khẩu sử dụng phương thức thanh toán nào, vd: TTR, LC, hoặc nhờ thu; tùy thuộc vào mỗi phương thức sẽ có những thủ tục khác nhau.

Tôi muốn chuyển tiền TTR trả tiền hàng nhập khẩu, tôi cần những thủ tục gì?

Trước hết quý khách cần mở tài khoản tại Kienlongbank: tài khoản VND hoặc tài khoản ngoại tệ.

Nếu quý khách chọn phương thức TTR, thì các chứng từ thanh toán quốc tế gồm:

 • Nếu Cty thanh toán TTR trả trước (tức là trả tiền trước, nhận hàng sau):
  Hợp đồng ngoại thương hoặc đơn đặt hàng có xác nhận của bên mua và bên bán;
  Giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện (theo mẫu của Kienlongbank).

 

 • Nếu Cty thanh toán TTR trả sau (tức là nhận hàng trước, trả tiền sau):
  Hợp đồng ngoại thương hoặc đơn đặt hàng có xác nhận của bên mua và bên bán;
  Hóa đơn;
  Tờ khai hải quan;
  Giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện (theo mẫu của Kienlongbank).

Tôi muốn chuyển tiền trả học phí (hoặc cho/tặng người nhà ở nước ngoài) thì phí chuyển tiền là bao nhiêu?

Phí chuyển tiền bao gồm phí ngân hàng Việt Nam và phí ngân hàng nước ngoài;

Phí ngân hàng Việt Nam gồm phí thanh toán và điện phí:

 • Điện phí là 5 USD/ giao dịch;
 • Phí thanh toán là 0.2% * giá trị tiền chuyển tối thiểu là 5 USD đối với mục đích cho/tặng/trợ cấp người thân, hoặc 0.165% * giá trị tiền chuyển tối thiểu là 5 USD đối với mục đích thanh toán chi phí du học;
 • Phí ngân hàng nước ngoài do người nhận tiền ở nước ngoài tự thanh toán cho ngân hàng nước ngoài.

Tôi muốn chuyển tiền thanh toán học phí cho người thân đang du học ở nước ngoài, tôi cần những thủ tục gì?

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: người chuyển và người nhận có quan hệ trực hệ: vợ - chồng, cha mẹ - con cái, các anh chị em ruột. 

Những chứng từ cần thiết bao gồm:

 • Giấy báo học phí của trường;
 • Chứng minh nhân dân người chuyển tiền;
 • Chứng từ chứng minh người chuyển tiền và người nhận tiền có mối quan hệ trực hệ (anh chị em ruột, cha con ruột, mẹ con ruột), quan hệ vợ chồng. Có thể cung cấp: giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận của địa phương về mối quan hệ trực hệ hoặc giấy đăng ký kết hôn...;
 • Visa (còn hạn hiệu lực) của du học sinh;
 • Giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện (theo mẫu của Kienlongbank);

Tôi muốn chuyển tiền cho/ tặng người thân ở nước ngoài, tôi cần những thủ tục gì?

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước:

 • Một năm được chuyển tối đa 7000 USD;
 • Điều kiện: người chuyển và người nhận có quan hệ trực hệ: vợ - chồng, cha mẹ - con cái, các anh chị em ruột;
 • Những chứng từ cần thiết bao gồm:
  Chứng minh nhân dân hoặc passport của người chuyển tiền;

  Chứng từ chứng minh người chuyển tiền và người nhận tiền có mối quan hệ trực hệ (anh chị em ruột, cha con ruột, mẹ con ruột), quan hệ vợ chồng. Có thể cung cấp: giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận của địa phương về mối quan hệ trực hệ hoặc giấy đăng ký kết hôn, ...;

  Passport, hoặc visa (còn hạn), hoặc giấy chứng nhận là công dân của người nhận tiền ở nước ngoài;

  Giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện (theo mẫu của Kienlongbank).

Tôi muốn chuyển tiền đi nước ngoài, tôi cần những thủ tục gì?

Quý khách có thể chuyển tiền ra nước ngoài theo những mục đích mà Ngân hàng Nhà nước quy định, vd: thanh toán học phí du học, trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài hoặc thanh toán tiền hàng nhập khẩu, ..v.vv. Ứng với mỗi mục đích sẽ cần có những thủ tục cụ thể khác nhau. Vậy quý khách có nhu cầu chuyển theo mục đích nào?

Kienlongbank có sản phẩm thanh toán quốc tế nào không?

Hiện nay Kienlongbank có đầy đủ các sản phẩm thanh toán quốc tế như: chuyển tiền, TTR, nhờ thu xuất nhập khẩu, LC xuất nhập khẩu.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.