• English

Nếu mua một sản phẩm trị giá 24 triệu VND và trả góp 50% trong vòng 12 tháng thì lúc mua Chủ Thẻ phải trả bao nhiêu, số tiền còn lại không đăng ký trả góp sẽ thanh toán như thế nào?

Chủ Thẻ sẽ thanh toán bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank với số tiền 24 triệu VND như giao dịch bình thường ngay tại thời điểm mua hàng.Vào tháng thứ nhất của kỳ hạn trả góp, khoản tiền đầu tiên Chủ Thẻ phải trả sẽ được liệt kê trên Bảng sao kê giao dịch của tháng đó như sau: Khoản trả góp hàng tháng = Số tiền đăng ký trả góp (12 triệu VND)/ Kỳ hạn trả góp (12 tháng) = (1 triệu VND). Khoản tiền không đăng ký trả góp (12 triệu VND) Chủ Thẻ sẽ phải thanh toán cho KienlongBank tương tự như dư nợ Thẻ tín dụng phát sinh từ giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ được thông báo tại Bảng sao kê giao dịch hàng tháng.

Chủ Thẻ có thể đăng ký trả góp 24/7? Đối với những giao dịch đã lập Bảng sao kê, Chủ Thẻ có được đăng ký hay không?

Khách hàng có thể đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào đối với những giao dịch chưa lập Bảng sao kê. Đối với những giao dịch đã lập Bảng sao kê, Chủ Thẻ đăng ký chậm nhất 07 ngày kể từ Ngày sao kê

Hiện tại Thẻ tín dụng của tôi đang có 50 triệu, nếu tôi đăng ký mua trả góp một sản phẩm giá 24 triệu, thời hạn là 6 tháng thì số tiền 50 triệu hiện có của tôi có bị ảnh hưởng gì không?

Hạn mức Thẻ tín dụng của khách hàng giảm 24 triệu và hạn mức khả dụng lúc này còn lại là 26 triệu. Hạn mức khả dụng của Khách hàng mỗi tháng sẽ tăng dần sau khi khách hàng thanh toán khoản trả góp của tháng đó.

Ví dụ: Sau khi khách hàng đã thanh toán khoản trả góp 4 triệu VND của tháng đầu tiên, số dư khả dụng trong Thẻ tín dụng của quý khách lúc này sẽ là: (50 triệu VND – 24 triệu VND) + 4 triệu VND = 30 triệu VND.

Có thể thanh toán số tiền trả góp trước kỳ hạn được không?

Chủ Thẻ có thể thanh toán số tiền trả góp trước kỳ hạn vào bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp này, lãi suất 0% vẫn được áp dụng cho số tiền trả góp của Chủ Thẻ.

Khi tôi mua nhiều sản phẩm tại một cửa hàng, thì tôi có cần tách riêng hóa đơn cho sản phẩm mua trả góp và hóa đơn cho sản phẩm không mua trả góp?

Khách hàng thực hiện mua hàng như bình thường và không cần trách riêng hóa đơn cho sản phẩm mua trả góp và sản phẩm không mua trả góp.

Nếu đến ngày đáo hạn thanh toán dư nợ Thẻ tín dụng mà Chủ Thẻ không thanh toán khoản trả góp thì sẽ bị tính lãi như thế nào?

Khách hàng sẽ bị tính lãi suất như khoản dư nợ Thẻ tín dụng bình thường theo quy định của KienlongBank trong từng thời kì. Lãi suất Thẻ tín dụng cập nhật mới có thể được truy cập tại www.kienlongbank.com hoặc liên lạc hotline 1900 6929 để biết thêm thông tin.

Có phải chịu thêm khoản phí nào khác khi mua trả góp bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank? (đối với chương trình trả góp lãi suất 0% tại Đơn vị liên kết)

Khi mua trả góp bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank Chủ Thẻ không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào khác.

Lãi suất là bao nhiêu khi mua trả góp bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank? (đối với chương trình trả góp lãi suất 0% tại Đơn vị liên kết)

Khi mua trả góp bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank, Chủ Thẻ hoàn toàn không phải chịu lãi suất gì. Lãi suất trả góp bằng 0%.

KienlongBank có các Chương trình trả góp nào?

KienlongBank cung cấp dịch vụ trả góp thông qua các Chương trình trả góp qua Thẻ tín dụng cho Khách hàng chọn:

  • Chương trình trả góp 0% tại Đơn vị liên kết.
  • Chương trình trả góp 0% - Mọi lúc mợi nơi: Là Chương trình trả góp 0% tại Đơn vị không liên kết.

Có thể trả góp bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank trong thời gian bao lâu?

Chủ Thẻ có các kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9 hoặc 12 tháng tùy theo từng đối tác cung cấp hàng hóa/dịch vụ liên kết trong Chương trình trả góp 0% tại Đơn vị liên kết.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.