• English

Thủ tục gửi tiền có kỳ hạn đối với Khách hàng là người nước ngoài?

Khách hàng là người nước ngoài được phép gửi tiền gửi có kỳ hạn thông qua Hợp đồng tiền gửi

Điều kiện:

 • Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên.
 • Giấy tờ xác minh thông tin người gửi tiền là Hộ chiếu/Thị thực hoặc các giấy tờ khác (nếu có)
 • Khách hàng mở tài khoản thanh toán và thực hiện các thủ tục gửi tiền theo quy định của KienlongBank 

Khi khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không đến giao dịch thì KienlongBank sẽ xử lý ra sao?

Vào ngày đến hạn của khoản TGTK, nếu người gửi tiền không đến rút tiền và không có yêu cầu hoặc thỏa thuận khác thì KienlongBank kéo dài (tái ký gửi) thêm một kỳ hạn gửi tiền mới. Trường hợp tại thời điểm đến hạn mà KienlongBank không huy động loại kỳ hạn đó thì KienlongBank sẽ chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn liền kề và nếu không có kỳ hạn ngắn hơn liền kề thì KienlongBank sẽ chuyển sang kỳ hạn dài hơn liền kề. Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn mới là lãi suất do KienlongBank công bố tại thời điểm tái ký gửi.

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn có được rút trước hạn hay không?

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn được rút trước hạn toàn bộ số tiền gửi (không rút một phần gốc gửi) khi có nhu cầu về vốn, lãi suất khách hàng được hưởng là lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút tiền.

Cơ sở tính lãi tiền gửi tiết kiệm và phương thức trả lãi TGTK của KienlongBank được quy định như thế nào?

1. Thời gian chuẩn để quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/năm: 01 năm là 365 ngày; 01 tháng là 30 ngày.

2. Phương pháp tính lãi:

Căn cứ số tiền gửi, kỳ hạn gửi và mức lãi suất kỳ hạn gửi, số tiền lãi khách hàng được hưởng tính bằng công thức như sau:

Số tiền lãi khách hàng được hưởng = Số tiền gửi x Số ngày gửi thực tế x Mức lãi suất kỳ hạn gửi (%/năm)/365

Số ngày gửi thực tế được tính bắt đầu từ ngày khách hàng gửi tiền vào KienlongBank cho đến hết ngày liền kề trước ngày đến hạn thanh toán (tính ngày gửi tiền, không tính ngày rút tiền).

3. Phương thức trả lãi:

a. Đối với TGTK không kỳ hạn:

- Ngày trả lãi hàng tháng do Tổng Giám đốc quy định trong từng thời kỳ.

- Tiền lãi được nhập vốn gốc hàng tháng và vào ngày tất toán TGTK.

- Tiền lãi có thể được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào TKTT theo thỏa thuận giữa KienlongBank với khách hàng.

b. Đối với TGTK có kỳ hạn:

- Loại trả lãi đầu kỳ: Tiền lãi được trả ngay khi khách hàng gửi tiền.

- Loại trả lãi định kỳ: Tiền lãi được trả cho khách hàng theo định kỳ 1 tháng/3 tháng/6 tháng/1 năm.

- Loại trả lãi cuối kỳ: Tiền lãi được trả cho khách hàng vào ngày đến hạn TGTK (nhập lãi vào vốn gốc).

- Tiền lãi có thể chi trả lãi bằng tiền mặt hoặc chuyển vào TKTT theo thỏa thuận giữa KienlongBank với khách hàng.

Khách hàng gửi tiền Tiết kiệm tại KienlongBank bao gồm những đối tượng nào?

Khách hàng gửi tiết kiệm gồm: 

1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

2. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

3. Công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện các giao dịch liên quan đến TGTK thông qua người đại diện theo pháp luật; Công dân Việt Nam có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện giao dịch TGTK thông qua người giám hộ.

Khách hàng gửi tiền Tiết kiệm tại KienlongBank cần phải thực hiện những thủ tục gì?

Thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại KienlongBank

a. Khách hàng phải trực tiếp đến CN, PGD của KienlongBank để thực hiện giao dịch gửi tiền tại KienlongBank và xuất trình các giấy tờ sau:

(i) Đối với khách hàng từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, khách hàng từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật nhưng có tài sản riêng:

- Xuất trình CMND/CCCD/HC.

(ii) Đối với khách hàng là người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ của người gửi tiền:

- Ngoài việc xuất trình  CMND/CCCD/HC, còn phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật của Người gửi tiền.

b. Khách hàng đăng ký thông tin và chữ ký mẫu theo quy định của KienlongBank.

c. Trường hợp khách hàng không thể viết được, đọc được, nhìn được dưới bất kỳ hình thức nào thì khách hàng nhờ người khác đi cùng viết hộ, đọc hộ và khách hàng điểm chỉ dấu vân tay trên ngón trỏ của hai bàn tay thay thế cho chữ ký mẫu. Người đi cùng này có nhiệm vụ đọc lại đầy đủ, chính xác các nội dung trên chứng từ giao dịch cho người gửi tiền nghe và ký xác nhận trên tất cả các chứng từ giao dịch mà người gửi tiền đã lăn dấu vân tay.

Các thủ tục mở sổ tiết kiệm đồng chủ sở hữu?

Các đồng chủ sở hữu cùng đến ngân hàng để thực hiện việc mở sổ tiết kiệm, bao gồm các thủ tục sau:

 • Xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu 
 • Lập văn bản thỏa thuận về việc đồng chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm (theo mẫu KienlongBank)
 • Đăng ký chữ ký mẫu của các đồng chủ sở hữu

Khách hàng làm mất sổ tiết kiệm thì phải làm các thủ tục nào và có được rút tiền hay không?

 • Khách hàng phải liên hệ với CN, PGD KienlongBank để thông báo về việc mất Thẻ tiết kiệm. Nếu khách hàng thông báo bằng điện thoại, Khách hàng phải trực tiếp đến KienlongBank để lập đơn báo mất trong vòng 24 giờ kể từ khi thông báo.
 • Khách hàng có thể rút tiền sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày KienlongBank nhận được đơn báo mất thẻ của khách hàng.

Chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm được thực hiện như thế nào?

Việc chuyển giao quyền sở hữu TGTK được thực hiện tại tất cả các điểm giao dịch hợp pháp của KienlongBank.

 • Người chuyển và người nhận quyền sở hữu TGTK cung cấp CMND/CCCD/HC và lập Giấy đề nghị chuyển giao quyền sở hữu TGTK theo mẫu của KienlongBank, hoặc cung cấp hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu có công chứng của cơ quan công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện trở lên.
 • Người nhận quyền sở hữu TGTK thực hiện đăng ký thông tin người gửi tiền theo quy định của KienlongBank. 
 • Người chuyển giao quyền sở hữu TGTK hết quyền sở hữu về TGTK đã được chuyển giao quyền sở hữu kể từ khi hoàn thành các thủ tục trên.
 • Khi rút tiền, người nhận quyền sở hữu TGTK phải xuất trình: Thẻ tiết kiệm bản gốc hoặc các chứng từ tương đương khác (nếu có) theo quy định của KienlongBank; CMND/CCCD/HC.

Khi có nhu cầu về vốn, khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn có được rút 1 phần số tiền gốc hay không?

 • Khi khách hàng có nhu cầu về vốn, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ vay cầm cố Sổ tiết kiệm tại KienlongBank
 • Trường hợp khách hàng có nhu cầu rút một phần gốc thì KienlongBank áp dụng mức lãi suất cho toàn bộ khoản tiền gửi là lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút trước hạn. 
 • Khách hàng có thể mở Sổ tiết kiệm mới cho khoản tiền gửi còn lại (nếu rút một phần gốc) với kỳ hạn và lãi suất tính từ thời điểm mở Sổ tiết kiệm mới. 

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.