• English

Định vị thương hiệu

Kienlongbank luôn khẳng định giá trị thương hiệu của mình thông qua việc đồng hành, sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, với những địa phương Kienlongbank có trụ sở hoạt động.

Hoạ tiết/ Nét nhận diện thương hiệu

Tỉ lệ và vị trí hoạ tiết/ Nét nhận diện thương hiệu

  • Line (Đường cong) Màu đỏ trên cùng
  • Line (Đường cong) Màu xanh dưới cùng

Kích thước line màu đỏ = 1/2 line màu xanh

Thiết kế thương hiệu
Slogan - Thông Điệp
Màu sắc thương hiệu
  • Kienlongbank sử dụng hai tông màu chính: Màu đỏ (yếu tố dương) tượng trưng cho nhiệt huyết, tình cảm nồng ấm, quyết tâm và khí thế mới; Màu xanh (yếu tố âm) thể hiện sự tươi trẻ, sự phát triển và sinh sôi nảy nở, sức sống mãnh liệt, sự phát triển bền vững và tươi đẹp.
  • Hai tông màu trên được kết hợp hài hòa và truyền tải rõ ràng nét tính cách bản lĩnh, nhiệt huyết, tận tâm và tính chia sẻ thiết yếu trong ngành tài chính ngân hàng.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.