• English

Tôi có thể đăng ký sử dụng 3D Secure như thế nào? Có tốn phí sử dụng dịch vụ không?

Dịch vụ 3D Secure được KienlongBank đăng ký tự động và hoàn toàn miễn phí cho tất cả Khách hàng sử dụng thẻ quốc tế KienlongBank Visa kể từ ngày 17/12/2019.

Mật khẩu OTP là gì?

OTP (One-Time-Password) là mật khẩu sử dụng một lần do hệ thống của KienlongBank tạo ra và được sử dụng trong việc xác thực các giao dịch tài chính trên tài khoản của Khách hàng. KienlongBank cung cấp hai (02) loại hình thức bảo mật: OTP eToken (hay còn gọi là Soft OTP) và OTP SMS.

Làm thế nào để thay đổi số điện thoại nhận mật mã OTP?

Quý khách có thể đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng Giao dịch của KienlongBank trên toàn quốc để thay đổi số điện thoại nhận mật mã OTP hoặc liên hệ Hotline KienlongBank 1900 6929 để được hỗ trợ.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.