• English

Tôi thực hiện giao dịch chuyển tiền trên Internet Bankingcủa KienlongBank thì thời gian thực hiện lệnh chuyển tiền có chậm trễ hơn so với chuyển tiền tại quầy hay không?

Tôi thực hiện giao dịch chuyển tiền trên Internet Bankingcủa KienlongBank thì thời gian thực hiện lệnh chuyển tiền có chậm trễ hơn so với chuyển tiền tại quầy hay không?