• English

Tôi đã làm xong thủ tục đăng ký Internet Banking tại CN/PGD KienlongBank, mất bao lâu để tôi nhận được mật khẩu?

Tôi đã làm xong thủ tục đăng ký Internet Banking tại CN/PGD KienlongBank, mất bao lâu để tôi nhận được mật khẩu?