• English

Tôi có nhiều tài khoản tại KienlongBank, vậy khách hàng có cần đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử cho từng tài khoản tại KienlongBank không?

Tôi có nhiều tài khoản tại KienlongBank, vậy khách hàng có cần đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử cho từng tài khoản tại KienlongBank không?