• English

Tôi muốn nhận tiền từ nước ngoài về, tôi phải làm những thủ tục nào?

Nếu quý khách thường xuyên nhận tiền từ nước ngoài, quý khách nên mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại Kienlongbank. Sau đó quý khách cung cấp thông tin về số tài khoản, tên của Kienlongbank và ngân hàng đại lý của Kienlongbank cho người chuyển tiền ở nước ngoài. Quý khách có thể cho chúng tôi địa chỉ email của quý khách, chúng tôi sẽ email bảng hướng dẫn chuyển tiền bằng tiếng Anh, quý khách chỉ cần điền thông tin của mình vào bảng hướng dẫn và gửi cho người chuyển tiền ở nước ngoài, phía nước ngoài đem bảng hướng dẫn ra ngân hàng để chuyển tiền về Việt Nam. Nếu không thể cung cấp email cho chúng tôi, quý khách có thể đến điểm giao dịch gần nhất, nhân viên của chúng tôi sẽ cung cấp bảng hướng dẫn cho quý khách.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.