• English

Khách hàng có thể thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp qua tài khoản tại Kienlongbank?

Khách hàng có thể thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp qua tài khoản tại Kienlongbank?