• English

Chuyển tiền ngoài hệ thống thì sau bao lâu người nhận có thể nhận được tiền? Mức phí?

Đối với chuyển tiền trong nước ngoài hệ thống từ tài khoản KienlongBank đến ngân hàng khác, có các trường hợp như sau:

- Khách hàng chuyển tiền trước 16 giờ 30: KienlongBank xử lý lệnh chuyển tiền của khách hàng trong ngày. Người nhận có thể nhận được tiền trong ngày làm việc;

- Khách hàng chuyển tiền sau 16 giờ 30: KienlongBank xử lý lệnh chuyển tiền của khách hàng vào ngày làm việc tiếp theo. Người nhận có thể nhận được tiền vào ngày làm việc tiếp theo;

- Khách hàng chuyển tiền sau 16h30 của ngày thứ sáu đến ngày chủ nhật (đối với hình thức chuyển tiền thông thường): Người nhận có thể nhận được tiền vào ngày thứ 2;

- Tuy nhiên, việc ghi Có tài khoản cũng còn tùy thuộc vào Ngân hàng nơi người nhận có tài khoản. Để thuận tiện trong việc nhận tiền, khách hàng có thể liên hệ ngân hàng nhận chuyển tiền, kiểm tra thông tin tài khoản ghi Có trước khi đến ngân hàng nhận tiền.

- Mức phí: (Áp dụng theo biểu phí 831/QĐ-NHKL ngày 14/04/2020)

+ Cùng tỉnh/TP nơi mở TK: 0.015% (áp dụng đến hết ngày 31/12/2020), 0.03% (áp dụng từ ngày 01/01/2021)

+ Khác tỉnh/TP nơi mở TK: 0.035% (áp dụng đến hết ngày 31/12/2020), 0.04% (áp dụng từ ngày 01/01/2021)

Tôi đến nhận tiền kiều hối Western Union của người thân từ nước ngoài chuyền nhưng tên người nhận bị viết lại 2 lần trên hệ thống . Vậy tôi có nhận được tiền không?

Hệ thống WU chấp nhận chi trả cho trường hợp tên người nhận trên chương trình bị viết lại 2 lần. Vì vậy, người nhận vẫn được nhận tiền khi tên của mình bị viết lại 2 lần sau khi cung cấp được mã số chuyển tiền (MTCN), họ tên người gửi, số tiền, nước gửi kèm giấy tờ tùy thân hợp lệ theo đúng quy định của WU.

Cá nhân là người Việt Nam chuyển VNĐ cho người nước ngoài tại Việt Nam có được không?

Cá nhân là người Việt Nam được chuyển VNĐ cho cá nhân người nước ngoài cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam.

Dịch vụ nhận tiền kiều hối Western Union là gì?

  • Là dịch vụ nhận tiền nhanh trong vòng 10 phút kể từ khi người gửi hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài, thông qua đối tác của KienlongBank là Công ty chuyển tiền quốc tế Western Union với mạng lưới gần 8.600 đại lý tại Việt Nam.
  • Thủ tục nhận tiền đơn giản, nhanh chóng, an toàn tại bất kỳ điểm giao dịch nào của KienlongBank trên khắp cả nước để nhận tiền hoàn toàn miễn phí;
  • Không hạn chế số tiền nhận;
  • Khách hàng không phải chịu thuế thu nhập cá nhân;
  • Khách hàng có thể yêu cầu nhận bằng USD hoặc VND chỉ cần cung cấp mã số nhận tiền gồm 10 số (do người chuyển cung cấp), họ tên người chuyển, số tiền, nước gửi kèm giấy tờ tùy thân người nhận theo đúng quy định của WU.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.