• English

KienlongBank có chấp nhận giải ngân dựa trên giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe ô tô không?

Có. KienlongBank chấp thuận giải ngân vay mua xe dựa trên đăng ký xe hoặc giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe

Tôi phải nộp khoản phí gì khi vay tại KienlongBank ?

Trường hợp vay tín chấp: Bạn không mất khoản phí nào khi vay vốn tại KienlongBank .
Trường hợp vay có tài sản bảo đảm, Bạn chỉ cần nộp một số khoản phí như: Phí Định Giá Tài sản (nếu thực hiện bởi công ty định giá bất động sản thứ ba), Phí Công Chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của Nhà nước. (Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết).

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.