• English

Hiện tại tôi muốn vay khoảng 500 triệu để kinh doanh và tính thế chấp tài sản của bố mẹ tôi thì có được hay không? Và có cần xác nhận của bố mẹ thì mới được phải không?

  • Bạn muốn vay 500 triệu để kinh doanh và thế chấp bằng tài sản của bố mẹ thì cần phải có xác nhận của bố mẹ. Vì tài sản đảm bảo này không phải của bạn mà là của bố mẹ bạn;
  • Ngân hàng cho vay sẽ có trách nhiệm phân công cán bộ tín dụng phải tiếp xúc trực tiếp với cha mẹ bạn để xác minh về sở hữu tài sản bảo đảm, sự tự nguyện trong việc bảo lãnh, mối quan hệ giữa bên thứ 3 (bố mẹ) và khách hàng, ...
  • Khi xúc tiến các thủ tục cho vay, bên thứ 03 sẽ ký tên trên tất cả các giấy tờ có liên quan đến món vay theo quy định.

Kienlongbank có chấp nhận giải ngân dựa trên giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe ô tô không?

Có. Kienlongbank chấp thuận giải ngân vay mua xe dựa trên đăng ký xe hoặc giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe

Tôi phải nộp khoản phí gì khi vay tại Kienlongbank ?

Trường hợp vay tín chấp: Bạn không mất khoản phí nào khi vay vốn tại Kienlongbank .
Trường hợp vay có tài sản bảo đảm, Bạn chỉ cần nộp một số khoản phí như: Phí Định Giá Tài sản (nếu thực hiện bởi công ty định giá bất động sản thứ ba), Phí Công Chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của Nhà nước. (Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết).

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.