• English

Tôi đang sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa chưa có tính năng thanh toán không tiếp xúc thì tôi có thể đổi sang sử dụng Thẻ KLB Visa Contactless bằng cách nào và có tốn phí đổi thẻ hay không

Tôi đang sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa chưa có tính năng thanh toán không tiếp xúc thì tôi có thể đổi sang sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa không tiếp xúc – Contactless bằng cách nào? Có tốn phí đổi thẻ hay không?