• English

Khi tôi mua nhiều sản phẩm tại một cửa hàng, thì tôi có cần tách riêng hóa đơn cho sản phẩm mua trả góp và hóa đơn cho sản phẩm không mua trả góp?

Khi tôi mua nhiều sản phẩm tại một cửa hàng, thì tôi có cần tách riêng hóa đơn cho sản phẩm mua trả góp và hóa đơn cho sản phẩm không mua trả góp?