• English

Hiện tại Thẻ tín dụng của tôi đang có 50 triệu, nếu tôi đăng ký mua trả góp một sản phẩm giá 24 triệu, thời hạn là 6 tháng thì số tiền 50 triệu hiện có của tôi có bị ảnh hưởng gì không?

Hiện tại Thẻ tín dụng của tôi đang có 50 triệu, nếu tôi đăng ký mua trả góp một sản phẩm giá 24 triệu, thời hạn là 6 tháng thì số tiền 50 triệu hiện có của tôi có bị ảnh hưởng gì không?