• English

Có thể trả góp bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank trong thời gian bao lâu? (đối với chương trình trả góp 0% - Mọi lúc mọi nơi)

Có thể trả góp bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank trong thời gian bao lâu? (đối với chương trình trả góp 0% - Mọi lúc mọi nơi)