• English

Có thể mua trả góp bất cứ hàng hóa/dịch vụ với lãi suất 0% bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank hay không? (đối với chương trình trả góp 0% tại Đơn vị liên kết)

Có thể mua trả góp bất cứ hàng hóa/dịch vụ với lãi suất 0% bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank hay không? (đối với chương trình trả góp 0% tại Đơn vị liên kết)