• English

Có phải chịu thêm khoản phí nào khác khi mua trả góp bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank? (đối với chương trình trả góp lãi suất 0% tại Đơn vị liên kết)

Có phải chịu thêm khoản phí nào khác khi mua trả góp bằng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank? (đối với chương trình trả góp lãi suất 0% tại Đơn vị liên kết)