• English

Ngân hàng điện tử an toàn

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến E-Com

Thẻ ghi nợ nội địa (Thẻ Hoàng Sa – Trường Sa, thẻ liên kết sinh viên…) do Ngân hàng Kiên Long phát hành có thể thanh toán trực tuyến cho các giao dịch hàng hóa/dịch vụ tại các website bán hàng trực tuyến có liên kết thanh toán với Banknetvn (Smartlink). Để có thể thanh toán, chủ thẻ Kienlongbank phải đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến eCom của Kienlongbank với cách thức đăng ký như sau:

I. ĐĂNG KÝ TRÊN INTERNET BANKING (khách hàng đã sử dụng Internet Banking)

A. ĐĂNG KÝ MỚI ECOM:

- Người dùng đăng nhập Internet Banking: https://ebank.kienlongbank.com/new/login.aspx

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 1

+ Chọn “Dịch vụ trực tuyến”

+ Chọn “Đăng ký/ Hủy dịch vụ”

+ Chọn Gói sản phẩm

+ Chọn giao dịch trên số thẻ

+ Nhập mã xác nhận

+ Chọn nút “Đồng ý”

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 2
  
  - Sau khi chọn các thông tin, người dùng xác nhận lại thông tin:

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 3

- Sau khi chọn xác nhận, người dùng nhập mã xác nhận được nhận qua SMS hoặc Token “Xác nhận”:

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 3-1

  - Thông báo đăng ký thành công: 

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 4

B. THAY ĐỔI DỊCH VỤ ECOM

- Người dùng đăng nhập Internet Banking

+ Chọn “Dịch vụ trực tuyến”

+ Chọn “Chỉnh sửa”

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 5

- Người dùng chọn lại: Gói sản phẩm muốn đăng ký, hoặc chọn lại số thẻ khách hàng muốn thực hiện giao dịch:

+ Chương trình sẽ hiển thị tất cả các thẻ đang gắn trên tài khoản có giao dịch của khách hàng

  + Người dùng chọn và kiểm tra đúng thông tin

+ Sau đó, chọn nút “Cập nhật”

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 6

- Khách hàng kiểm tra xác nhận thông tin

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 7

- Sau khi chọn “Xác nhận”, chương trình sẽ gửi SMS hoặc Token của khách hàng đăng ký:

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 8

- Sau khi nhập mã xác nhận, chọn “Xác nhận”, chương trình sẽ thông báo cập nhật thành công:

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 9

C. HỦY BỎ DỊCH VỤ ECOM

- Người dùng đã đăng ký dịch vụ eCom thì người dùng đăng nhập Internet Banking chọn “Dịch vụ trực tuyến” ---> “Hủy dịch vụ” 

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 10

- Xác nhận lại việc hủy bỏ:

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 11

- Nhập mật khẩu đăng nhập ebank để xác nhận việc hủy bỏ dịch vụ:

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 12

- Thông báo việc hủy bỏ dịch vụ thành công:

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 13

D. KÍCH HOẠT LẠI DỊCH VỤ ECOM

- Người dùng đã từng đăng ký dịch vụ, sau đó hủy dịch vụ, nay muốn thực hiện đăng ký lại dịch vụ thì người dùng đăng nhập Internet Banking chọn “Dịch vụ trực tuyến” ---> “Kích hoạt lại dịch vụ”:

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 14

- Chọn OK để đồng ý:

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 15

- Mã xác nhận được gửi qua SMS hoặc Token của khách hàng, nhập mã và chọn “Xác nhận”:

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 16

- Sau khi xác nhận thành công, chương trình thông báo:

Huong dan dang ky dich vu thanh toan E-Com 17

II. ĐĂNG KÝ TẠI CN/PGD

Bên cạnh tính năng đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến (eCom) trên Internet Banking dành cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet Banking của Kienlongbank, khách hàng có thể đến bất kỳ CN/PGD của Kienlongbank để đăng ký dịch vụ theo hướng dẫn của nhân viên Kienlongbank.


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank