• English

Ngân hàng điện tử an toàn

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS Banking

KienlongBank hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Banking an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Khách hàng có thể sử dụng tin nhắn để truy vấn thông tin của Ngân hàng Kiên Long như: Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn; Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn; Tỷ giá ngoại tệ; Tra cứu số dư; Giúp đỡ v.v... Bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp quy định sẵn của Ngân hàng Kiên Long và gửi tới số 6089.

huong-dan-su-dung-dich-vu-sms-banking

Lưu ý:

– Số 6089 áp dụng cho tất cả các mạng viễn thông (các mạng điện thoại di động và các mạng điện thoại cố định có chức năng nhắn tin)

Các cú pháp truy vấn: hiện tại Ngân hàng Kiên Long cung cấp cho khách hàng 05 (năm) loại cú pháp truy vấn sau:

1. Lãi suất tiền gửi có Kỳ hạn 

- Cú pháp: KLB [dấu cách] LSCKH [dấu cách] [Mã tiền tệ]

- Ví dụ: Khách hàng cần biết Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND. Khách hàng soạn tin nhắn sau: KLB LSCKH VND và gửi  đến số 6089.

2. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

- Cú pháp: KLB [dấu cách] LSKKH [dấu cách] [Mã tiền tệ]

- Ví dụ: Khách hàng cần biết Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn VND. Khách hàng soạn tin nhắn sau: KLB LSKKH VND và gửi  đến số 6089.

3. Tỷ giá

- Cú pháp: KLB [dấu cách] TYGIA [dấu cách] [Mã tiền tệ]

- Ví dụ: Khách hàng cần biết Tỷ giá USD. Khách hàng soạn tin nhắn sau: KLB TYGIA USD và gửi  đến số 6089.

4. Tra cứu số dư

- Cú pháp: KLB [dấu cách] SD [dấu cách] số tài khoản

- Ví dụ:

5. Giúp đỡ 

- Cú pháp: KLB [dấu cách] HELP

- Ví dụ: Khách hàng cần biết Các cú pháp truy vấn lãi suất, tỷ giá v.v…. Khách hàng soạn tin nhắn sau: KLB HELP và gửi  đến số 6089.

Lưu ý:
- Không phân biệt chữ hoa và chữ thường đối với các ký tự của tin nhắn;
- Các ký tự của tin nhắn không có dấu.
 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank