• English

Ngân hàng điện tử an toàn

Hướng dẫn cài đặt trích nợ tự động thẻ tín dụng trên App KienlongBank Plus

Nhằm đảm bảo việc thanh toán thẻ tín dụng đúng hạn, tránh phát sinh nợ xấu và phí chậm thanh toán, Quý khách hoàn toàn có thể tự đăng ký tính năng trích nợ tự động trực tiếp trên ứng dụng KienlongBank Plus.

hdsd-cai-dat-trich-no-the-tin-dung


Đăng ký nhận tin
KienlongBank