• English

Ngân hàng điện tử an toàn

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến E-Com

1. Hướng dẫn thanh toán
a. Hướng dẫn chung

Bước 1: Vào trang mua hàng trực tuyến (tham khảo danh sách các trang web có chấp nhận thanh toán thẻ ghi nợ nội địa KienlongBank), chọn hàng hóa cần mua và chọn thanh toán với phương thức thanh toán là Smartlink hoặc thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) và chọn thẻ KienlongBank (tùy vào trang web bán hàng).
Bước 2: Tại trang thanh toán, kiểm tra lại thông tin đơn hàng, số tiền thanh toán, nhập họ tên chủ thẻ (là tên in nổi trên thẻ đối với thẻ thường hoặc họ tên chủ thẻ được cập nhật đối với thẻ phát hành nhanh). Ví dụ: NGUYEN VAN A), số thẻ (là số in nổi trên thẻ, bắt đầu bằng 970452…), ngày hiệu lực của thẻ (là tháng/năm in trên thẻ theo định dạng: MM/YY. Ví dụ 01/15: tháng 01 năm 2015).

the-kienlongbank_napas


Bước 3: Nếu thông tin nhập ở Bước 2 chính xác, khách hàng sẽ được chuyển đến trang xác thực. Tại đây, khách hàng nhập OTP (là mật khẩu giao dịch khách hàng nhận được qua SMS hoặc Token) và chuỗi ký tự hiển thị trên trang xác thực. Nếu khách hàng nhập đúng OTP và chuỗi ký tự hiển thị thì giao dịch thanh toán hoàn tất.
b. Ví dụ thanh toán trực tuyến với

HomePay - Bước 1:
Vào trang thương mại điện tử của HomePay

Huong dan thanh toan qua E-Com 1

Nhập và chọn các hình thức thích hợp cho giao dịch Nạp tiền điện thoại như: Số thuê bao cần nạp, hình thức thuê bao, mệnh giá thẻ nạp…

 Huong dan thanh toan qua E-Com 2

  Chọn phương thức thanh toán là Smartlink

Huong dan thanh toan qua E-Com 3

  Click NẠP TIỀN NGAY, sau đó kiểm tra thông tin giao dịch, nếu đúng click OK để tiếp tục.

Huong dan thanh toan qua E-Com 4

Bước 2:
Kiểm tra lại thông tin đơn hàng, số tiền thanh toán, nhập Tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực (ngày phát hành) và click Thanh toán.

Huong dan thanh toan qua E-Com 5

Bước 3:
Nhập OTP và chuỗi ký tự hiển thị, click Xác nhận.

 Huong dan thanh toan qua E-Com 6

  Giao dịch thanh toán hoàn tất và khách hàng nhận được thông báo như hình dưới.

Huong dan thanh toan qua E-Com 7

2. Các lỗi thông dụng khi thanh toán trực tuyến

a. Giao dịch không thành công – do sai thông tin thanh toán

- TH1: Khách hàng nhập sai tên chủ thẻ
Khi khách hàng nhập thông tin thanh toán (gồm: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực của thẻ) tại trang thanh toán, nếu nhập sai tên chủ thẻ thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Thông tin về thẻ không đúng. Quý khách vui lòng nhập lại hoặc liên hệ ngân hàng phát hành thẻ.”
- TH2: Khách hàng nhập sai số thẻ
Khi khách hàng nhập thông tin thanh toán (gồm: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực của thẻ) tại trang thanh toán, nếu nhập sai số thẻ thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Quý khách nhập sai số thẻ.”
- TH3: Khách hàng nhập sai ngày hiệu lực của thẻ
Khi khách hàng nhập thông tin thanh toán (gồm: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực của thẻ) tại trang thanh toán, nếu nhập sai ngày hiệu lực của thẻ thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Thông tin về thẻ không đúng. Quý khách vui lòng nhập lại hoặc liên hệ Ngân hàng phát hành thẻ.”
- TH4: Khách hàng nhập sai thông tin thẻ 3 lần liên tiếp
Khi khách hàng nhập thông tin thanh toán (gồm: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực của thẻ) tại trang thanh toán, nếu nhập sai các thông tin này 3 lần liên tiếp khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Quý khách đã nhập sai thông tin 3 lần, vui lòng thực hiện lại giao dịch.”
- TH5: Khách hàng nhập thiếu 1 trong các thông tin tại trang thanh toán
Tại trang thanh toán, khách hàng nhập thiếu 1 trong các thông tin (tên chủ thẻ, số thẻ hoặc ngày hiệu lực của thẻ) thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Quý khách chưa điền đầy đủ thông tin.”
- TH6: Khách hàng nhập sai OTP
Tại trang xác thực, nếu khách hàng nhập sai OTP thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Quý khách nhập sai mật khẩu OTP, vui lòng nhập lại.”
- TH7: Nhập sai OTP 3 lần liên tiếp
Tại trang xác thực, nếu khách hàng nhập sai OTP 3 lần liên tiếp thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Quý khách nhập sai liên tiếp OTP 3 lần, vui lòng thực hiện lại giao dịch.”
- TH8: OTP hết thời hạn hiệu lực
Tại trang xác thực, nếu khách hàng nhập OTP sau thời gian hiệu lực quy định của OTP (hiện nay là 3 phút) thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “OTP đã hết thời gian hiệu lực. Quý khách vui lòng thực hiện lại giao dịch.”
- TH9: Khách hàng nhập sai chuỗi ký tự hiển thị
Tại trang xác thực, nếu khách hàng nhập sai chuỗi ký tự hiển thị thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Quý khách nhập sai chuỗi ký tự hiển thị, vui lòng nhập lại.”
- TH10: Khách hàng không nhập OTP
Tại trang xác thực, nếu khách hàng để trống không nhập OTP thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Nhập mã OTP vừa được gửi đến số điện thoại/email/token key hoặc theo dãy số trên thẻ ma trận của bạn.”
- TH11: Khách hàng không nhập chuỗi ký tự hiển thị
Tại trang xác thực, nếu khách hàng để trống không nhập chuỗi ký tự hiển thị thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Nhập chính xác chuỗi ký tự hiển thị bên dưới.” Giao dịch không thành công – do Thẻ/tài khoản của khách hàng không đủ điều kiện thanh toán
- TH12: Thẻ của khách hàng bị khóa
Khi khách hàng nhập thông tin thanh toán (gồm: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực của thẻ) tại trang thanh toán, nếu thẻ của khách hàng đã bị khóa (do khách hàng từng yêu cầu Ngân hàng khóa thẻ do bị mất, trộm cắp…) hoặc đã hủy hoặc đã bị thay thế thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Giao dịch bị từ chối. Thẻ hoặc tài khoản của Quý khách đang bị khóa. Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành.”
- TH13: Tài khoản của khách hàng bị khóa
Khi khách hàng nhập thông tin thanh toán (gồm: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực của thẻ) tại trang thanh toán, nếu tài khoản kết nối đến thẻ của khách hàng đã bị khóa thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Giao dịch bị từ chối. Thẻ hoặc tài khoản của Quý khách đang bị khóa. Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành.”
- TH14: Tài khoản của khách hàng không đủ tiền để thanh toán
Khi khách hàng nhập thông tin thanh toán (gồm: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực của thẻ) tại trang thanh toán, nếu tài khoản của khách hàng không đủ số dư để thanh toán thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Giao dịch không thành công, tài khoản quý khách không đủ tiền để thanh toán.”
- TH15: Khách hàng thanh toán vượt quá hạn mức 1 lần giao dịch của thẻ
Khi khách hàng nhập thông tin thanh toán (gồm: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực của thẻ) tại trang thanh toán, nếu số tiền thanh toán lớn hơn hạn mức cho 1 lần giao dịch thanh toán trực tuyến của thẻ ghi nợ nội địa theo quy định hiện hành của KienlongBank thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Giao dịch không thành công. Số tiền giao dịch vượt quá hạn mức 1 lần thanh toán. Xin vui lòng liên hệ với Ngân hàng phát hành để biết thêm chi tiết.”
- TH16: Khách hàng thanh toán vượt quá hạn mức ngày của thẻ
Khi khách hàng nhập thông tin thanh toán (gồm: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực của thẻ) tại trang thanh toán, nếu thẻ của khách hàng đã vượt hạn mức cho 1 ngày đối với giao dịch thanh toán trực tuyến của thẻ ghi nợ nội địa theo quy định hiện hành của KienlongBank thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Giao dịch không thành công, thẻ vượt quá hạn mức thanh toán trong ngày.”
- TH17: Khách hàng chưa đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến (eCom) cho thẻ
Khi khách hàng nhập thông tin thanh toán (gồm: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực của thẻ) tại trang thanh toán, nếu thẻ của khách hàng chưa được đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến (eCom) thì khách hàng sẽ nhận được thông báo: “Quý khách chưa đăng ký dịch vụ thanh toán qua Internet. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của quý khách.”


Đăng ký nhận tin
KienlongBank