• English

Ngân hàng điện tử an toàn

Điều khoản - Điều kiện sử dung dịch vụ Ngân hàng điện tử

KienlongBank cung cấp đến khách hàng các thông tin điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử, giúp khách hàng nắm rõ được thời gian, hạn mức, phí giao dịch, các quyền lợi trách nhiệm của khách hàng và Ngân hàng.

internet-banking-kienlongbank

Điều 1. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. "Ngân hàng" là Ngân hàng TMCP Kiên Long (viết tắt là KienlongBank).
2. “Khách hàng” là cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
3. “Dịch vụ ngân hàng điện tử (e-Banking)” là dịch vụ do KienlongBank cung cấp cho khách hàng, bao gồm: dịch vụ Internet Banking, SMS Banking và KienlongBank Plus.
4. “Dịch vụ Internet Banking” là một loại hình dịch vụ Ngân hàng điện tử do KienlongBank thực hiện và cung cấp để khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ, sản phẩm ngân hàng và các tiện ích khác qua hệ thống Internet Banking một cách hợp pháp, hợp lệ thông qua website https://ebank.kienlongbank.com/.
5. “Dịch vụ SMS Banking” là một loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử do KienlongBank cung cấp nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng thông qua việc soạn tin nhắn theo cú pháp quy định và gửi đến tổng đài nhắn tin của KienlongBank.
6. “Dịch vụ KienlongBank Plus” là một loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử do KienlongBank thực hiện và cung cấp cho khách hàng thông qua thiết bị viễn thông di động, giúp khách hàng có thể sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của KienlongBank và các tiện ích khác qua hệ thống KienlongBank Plus mà không cần đến Chi nhánh/Phòng Giao dịch của KienlongBank.
7. “Hợp đồng sử dụng dịch vụ KLB e-Banking” là sự kết hợp giữa bản đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử và các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, quy định của KienlongBank về sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.
8. “Thông tin truy cập” bao gồm tên truy cập và mật khẩu, do KienlongBank cung cấp cho khách hàng ngay sau khi đăng ký dịch vụ KLB e-Banking.
9. “Tên truy cập” là chuỗi ký tự do KienlongBank cung cấp cho khách hàng để đăng nhập và sử dụng dịch vụ Internet Banking.
10. “Mật khẩu truy cập” là số mật mã cá nhân được khách hàng sử dụng khi đăng nhập vào hệ thống Internet Banking và KienlongBank Plus.
11. “Mật khẩu OTP” (One time password): là mật khẩu sử dụng một lần do hệ thống của KienlongBank sinh ra. KienlongBank cung cấp hai loại thiết bị bảo mật: OTP Token – thiết bị sinh mật khẩu sử dụng một lần hoặc mật khẩu sử dụng một lần qua tin nhắn (OTP SMS) thông qua số
điện thoại đăng ký.
12. “Mã kích hoạt” là chuỗi ký tự ngẫu nhiên do hệ thống KienlongBank tự động sinh ra để kích hoạt ứng dụng KienlongBank Plus sau khi hoàn tất cài đặt ứng dụng thành công trên thiết bị viễn thông di động.
13. “Thiết bị bảo mật” (Hardware Token) là một thiết bị sinh ra mật khẩu OTP ngẫu nhiên do KienlongBank cung cấp cho Khách hàng. Thiết bị Token có thời hạn sử dụng.
14. “Tổng đài nhắn tin” là tổng đài chính thức của KienlongBank sẽ nhận tin nhắn yêu cầu thực hiện giao dịch của khách hàng và gửi tin nhắn phản hồi đến số điện thoại đăng ký của khách hàng.
15. “Số điện thoại khách hàng đăng ký” là số điện thoại di động của khách hàng được sử dụng
để giao dịch, nhận thông tin khi đăng ký dịch vụ, thông báo điều chỉnh trong quá trình sử dụng dịch vụ KLB e-Banking và các thông tin khác theo đăng ký của khách hàng.
16. “Tài khoản tiền gửi thanh toán VND (viết tắt TK TGTT)”: là tài khoản VND của chủ Tài khoản mở tại KienlongBank với mục đích gửi, giữ tiền hoặc thực hiện các giao dịch thanh toán qua KienlongBank bằng các phương tiện thanh toán.
17. “Giao dịch tài chính” là các giao dịch làm thay đổi tình trạng tài chính của khách hàng tại KienlongBank như: chuyển khoản trong/ngoài hệ thống; thanh toán hóa đơn, mua hàng trực tuyến… và một số dịch vụ khác do KienlongBank cung cấp theo từng thời kỳ.
18. “Giao dịch phi tài chính” là các giao dịch không làm thay đổi tình trạng tài chính của khách hàng tại KienlongBank như: truy vấn số dư tài khoản và các giao dịch truy vấn thông tin ngân hàng.
19. “Quy định” là Quy định về điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ KLB e-Banking của KienlongBank.
20. “CN/PGD” là các Chi nhánh/Phòng Giao dịch trực thuộc hệ thống KienlongBank.
Điều 2. Thời hạn cấp thông tin truy cập
KienlongBank cấp thông tin truy cập cho khách hàng ngay sau khi nhận được bộ hồ sơ đăng ký hợp lệ của khách hàng. Nếu từ chối cung cấp dịch vụ, KienlongBank thông báo cho khách hàng biết.
Điều 3. Xác thực và xử lý giao dịch
1. Các giao dịch được khách hàng thực hiện qua kênh ngân hàng điện tử sẽ được KienlongBank xử lý trong thời gian sớm nhất có thể, theo thời gian giao dịch của Kienlongbank trong từng thời kỳ.
2. KienlongBank chỉ chấp nhận thực hiện giao dịch khi nhận được đầy đủ thông tin hợp lệ từ khách hàng và được thực hiện đúng quy trình xác thực giao dịch đã đăng ký.
Điều 4. Thời gian giao dịch
1. Thời gian khách hàng thực hiện giao dịch là 24/24 của tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả thứ bảy, Chủ nhật và ngày Lễ.
2. KienlongBank có thể dừng việc sử dụng dịch vụ của khách hàng trong các trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng hoặc bảo trì hệ thống.
Điều 5. Hạn mức giao dịch
1. Tùy từng thời kỳ, KienlongBank cung cấp các gói dịch vụ với các hạn mức khác nhau cho từng giao dịch của khách hàng.
2. Trường hợp có thay đổi về gói hạn mức dịch vụ cung cấp cho khách hàng, KienlongBank sẽ thông báo đến khách hàng thông qua các CN/PGD của KienlongBank và trên website www.kienlongbank.com
3. Trường hợp khách hàng muốn thực hiện các giao dịch vượt quá hạn mức quy định của KienlongBank, khách hàng phải đăng ký với KienlongBank và phải được KienlongBank chấp thuận. Trường hợp này, khách hàng phải chấp nhận hoàn toàn rủi ro (nếu có) phát sinh.
Điều 6. Phí dịch vụ
1. Phí dịch vụ KLB e-Banking được KienlongBank công bố theo từng thời kỳ.
2. Phí dịch vụ KLB e-Banking có thể được thu trước, sau hoặc ngay khi phát sinh giao dịch tùy thuộc vào từng loại phí áp dụng. Khách hàng cam kết đồng ý cho KienlongBank tự động trích tài
khoản TGTT mà khách hàng đăng ký để thu phí. Đối với giao dịch ngày giá trị tương lai, phí được tính tại thời điểm khởi tạo giao dịch và được thu vào thời điểm phát sinh giao dịch.
3. Trường hợp có bất kỳ sự thay đổi về chính sách phí dịch vụ, KienlongBank sẽ thông báo đến khách hàng thông qua các CN/PGD của KienlongBank và trên website www.kienlongbank.com ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày thay đổi. Nếu khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ ngay sau khi biểu phí mới có hiệu lực có nghĩa là khách hàng đồng ý với biểu phí này.
Điều 7. Chấm dứt việc sử dụng dịch vụ
1. KienlongBank có quyền ngừng hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ KLB e-Banking ngay lập tức khi thuộc một trong các trường hợp sau và thực hiện các nghiệp vụ cần thiết để ngăn chặn việc sử dụng, thanh toán qua KLB e-Banking:
a. Khách hàng không còn hội đủ điều kiện về chủ thể sử dụng dịch vụ KLB e-Banking;
b. Khách hàng không tuân thủ nội dung của Quy định điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ KLB e-Banking được áp dụng cho khách hàng;
c. Khách hàng thực hiện các hành vi vi phạm trong sử dụng KLB e-Banking;
d. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo Quy định của pháp luật.
2. Tại bất kỳ thời điểm nào, khách hàng cũng có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ KLB e-
Banking nhưng phải đến CN/PGD của KienlongBank để làm thủ tục chấm dứt sử dụng.
Điều 8. Chứng cứ xác định sử dụng dịch vụ KLB e-Banking
1. Chứng cứ xác định sử dụng dịch vụ KLB e-Banking:
a. Bất kỳ chứng cứ giao dịch nào liên quan đến các dịch vụ KLB e-Banking chứng minh các giao dịch do chính khách hàng thực hiện;
b. Chứng cứ bao gồm: giao dịch được xác thực bằng mật khẩu giao dịch hoặc chứng từ có chữ ký của khách hàng.
2. Tất cả các thông báo sẽ xem như khách hàng đã nhận được bao gồm những thay đổi nội dung trong Điều khoản này và các phụ kiện khác (nếu có) hoặc các yêu cầu, thông báo của KienlongBank đến khách hàng sẽ được KienlongBank gửi cho khách hàng bằng văn bản theo địa chỉ mà khách hàng đăng ký hoặc công bố trên website của KienlongBank hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hay niêm yết tại hệ thống KienlongBank.
Điều 9. Khiếu nại và tranh chấp
1. Khách hàng có quyền khiếu nại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch đối với lỗi dịch vụ xảy ra làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong giao dịch KLB e-Banking. KienlongBank có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại của khách hàng trong mọi trường hợp và có phản hồi cho khách hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
2. Nếu khách hàng khiếu nại không chính xác, khách hàng phải chi trả cho KienlongBank các khoản phí phát sinh do tra soát thông tin giao dịch, phí giải quyết khiếu nại, khoản bồi thường thiệt hại cho KienlongBank và người thứ ba (nếu có) và chịu trách nhiệm về các khoản lãi, phí phát sinh liên quan.
3. Bất kỳ tranh chấp nào giữa khách hàng với KienlongBank cũng không dẫn đến việc tạm dừng, chấm dứt, hủy bỏ những nghĩa vụ của mỗi bên khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ theo Quy định, trừ phi giữa KienlongBank và khách hàng có thỏa thuận khác cho từng trường hợp cụ thể.
4. Bất kỳ tranh chấp giữa khách hàng với bên thứ ba nào cũng không ảnh hưởng đến những
nghĩa vụ đang tồn tại giữa khách hàng và KienlongBank.
5. Các bên đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết nếu khách hàng không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của KienlongBank và hai bên không thương lượng được.
Điều 10. Cam kết của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ KLB e-Banking
1. Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn sử dụng dịch vụ qua kênh giao dịch KLB e-Banking.
2. Khách hàng phải cam kết tất cả các thông tin do khách hàng cung cấp cho KienlongBank là hoàn toàn chính xác.
3. Khách hàng phải cam kết người được khách hàng ủy quyền sử dụng dịch vụ phải bảo mật các các thông tin liên quan đến dịch vụ KLB e-Banking.
4. Sau khi được KienlongBank cấp mật khẩu giao dịch/mã kích hoạt (nếu có) khách hàng phải thay đổi ngay mật khẩu giao dịch và thông báo ngay cho KienlongBank khi phát hiện hoặc nghi ngờ mật khẩu hoặc các thông tin khác liên quan đến dịch vụ bị mất/bị lộ.
5. Khách hàng phải đồng ý rằng bất cứ hành động gửi yêu cầu giao dịch đến KienlongBank bằng chính số điện thoại đăng ký với đúng mật khẩu giao dịch đều được coi là giao dịch của chính khách hàng qua kênh giao dịch KLB e-Banking.
6. Khách hàng đồng ý là đã nhận được các thông báo liên quan đến dịch vụ KLB e-Banking của KienlongBank nếu các thông báo này được KienlongBank gửi cho khách hàng qua 01 trong các kênh thông tin như website của KienlongBank, truyền hình, các báo điện tử, báo giấy, đài phát thanh, thư điện tử ....
7. Chấp nhận rằng tin nhắn của dịch vụ KLB e-Banking đã gửi cho khách hàng nếu việc gửi tin nhắn này đã được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, cho dù khách hàng có nhận được tin nhắn hay không.
8. Không sử dụng dịch vụ KLB e-Banking để thực hiện các giao dịch trái pháp luật.
Điều 11. Các trường hợp miễn trách nhiệm
KienlongBank không chịu trách nhiệm với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà khách hàng phải chịu do:
1. Khách hàng tiết lộ mật khẩu giao dịch hoặc các yếu tố định danh khác và các thông tin khác liên quan đến dịch vụ KLB e-Banking cho những người được hoặc không được khách hàng ủy quyền.
2. Việc sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận thông tin mà dịch vụ cung ứng của những người được khách hàng ủy quyền.
3. Tính toàn vẹn hoặc tính xác thực của tin nhắn được gửi cho khách hàng.
4. Việc tin nhắn được thực hiện bởi một bên thứ ba thực hiện việc kết nối thiết bị của họ tới số
điện thoại mà khách hàng đã đăng ký.
5. Số dư trong tài khoản của khách hàng không đủ thực hiện dịch vụ.
6. Thông tin khách hàng cung cấp không chính xác, không đầy đủ.
7. Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của KienlongBank, bao gồm nhưng không giới hạn tình trạng gián đoạn do dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa, lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông; hoặc
8. Bất cứ sự kiện bất khả kháng nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, đình công, khủng bố, bạo loạn, chiến tranh hoặc các yêu cầu hay chỉ thị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thay đổi chính sách, quy định của pháp luật.
9. KienlongBank không chịu trách nhiệm về việc giao nhận, bảo hành, chất lượng hàng hóa và dịch vụ khi khách hàng thực hiện việc mua bán hàng hóa, dịch vụ qua Mobile Banking/SMS Banking với bên thứ ba.
Điều 12. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng
12.1 Quyền của Khách hàng
1. Sử dụng dịch vụ KLB e-Banking trong phạm vi do KienlongBank cung cấp theo thỏa thuận với KienlongBank và/hoặc sử dụng thêm các tiện ích trong quá trình cung cấp, triển khai dịch vụ.
2. Thay đổi nội dung, gói dịch vụ hoặc các thông tin khác có liên quan đến dịch vụ theo quy
định tại các CN/PGD của KienlongBank.
3. Yêu cầu KienlongBank hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình sử dụng.
4. Yêu cầu KienlongBank thay đổi các thông tin truy cập trong trường hợp phát hiện/nghi ngờ có sai sót, rủi ro xảy ra.
5. Yêu cầu tra soát, khiếu nại về các giao dịch khi có sai sót hoặc nghi ngờ sai sót trong quá trình sử dụng dịch vụ.
6. Đơn phương chấm dứt sử dụng dịch vụ sau khi đã gửi văn bản yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ theo mẫu của KienlongBank tại các CN/PGD và được KienlongBank chấp thuận.
12.2 Trách nhiệm của Khách hàng
1. Tuân thủ các quy định tại điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ KLB e-Banking trong quá trình sử dụng.
2. Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và hướng dẫn khác của KienlongBank khi sử dụng dịch vụ.
3. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của KienlongBank khi đăng ký dịch vụ và trong quá trình sử dụng dịch vụ. Thông báo ngay cho KienlongBank bằng văn bản (gửi cho CN/PGD) của KienlongBank khi có bất kỳ thay đổi nào.
4. Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin, mật khẩu, thiết bị bảo mật và/hoặc chữ ký điện tử khi sử dụng các dịch vụ của KienlongBank.
5. Chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin được hệ thống ghi nhận đối với việc truy cập, xử lý các giao dịch được thực hiện bởi tên truy cập, mật khẩu kết hợp với mã xác thực OTP và/hoặc chữ ký điện tử của người sử dụng dịch vụ.
6. Thông báo kịp thời cho KienlongBank khi phát hiện mật khẩu, thiết bị bảo mật và/hoặc chữ ký
điện tử bị sai sót, không đúng theo yêu cầu của mình.
7. Thông báo, phối hợp kịp thời với KienlongBank để giải quyết khi có sai sót, sự cố hoặc tranh chấp trong quá trình sử dụng các dịch vụ.
8. Thanh toán đầy đủ các khoản phí cho KienlongBank.
9. Chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch qua KLB e-Banking do khách hàng không thực hiện đúng các cam kết.
10. Cam kết không thực hiện các giao dịch trái pháp luật.
11. Tất cả các điều khoản và điều kiện này vẫn có hiệu lực sau khi khách hàng ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ. Khách hàng vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này liên quan đến quyền
và trách nhiệm của khách hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ.
Điều 13. Quyền và trách nhiệm của ngân hàng
13.1 Quyền của KienlongBank
1. Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, chữ ký khi khách hàng thực hiện các yêu cầu cần thiết liên quan đến dịch vụ KLB e-Banking.
2. KienlongBank được sử dụng thông tin được khách hàng cung cấp hoặc những thông tin mà KienlongBank có được, thu thập được dưới bất kỳ hình thức nào từ việc sử dụng dịch vụ KLB e-Banking, nhằm phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng sử dụng dịch vụ KLB e-Banking hoặc mục đích khác có liên quan đến việc sử dụng, thanh toán và giải quyết khiếu nại trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ của KienlongBank.
3. Khi nâng cấp, phát triển dịch vụ, KienlongBank được phép bổ sung, cung cấp thêm các tiện ích dịch vụ cho khách hàng mà không cần thông báo hoặc yêu cầu đăng ký bổ sung dịch vụ.
4. Khi cần thiết, KienlongBank có quyền thay đổi, ngừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ mà không cần có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, KienlongBank có trách nhiệm thông báo trước cho khách hàng bằng văn bản/SMS và không hoàn lại phí đã thu phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.
5. KienlongBank không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, trừ những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi chủ quan của KienlongBank.
6. Từ chối thực hiện các giao dịch không hợp pháp, hợp lệ theo quy định của KienlongBank và của pháp luật hoặc trong trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của KienlongBank hoặc trường hợp tài khoản của khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện để giao dịch.
7. Thu phí liên quan đến việc sử dụng và/hoặc chấm dứt sử dụng các dịch vụ KLB e-Banking và thay đổi các phí này.
8. Tự động trích nợ tài khoản của khách hàng để thanh toán cho các giao dịch, các loại phí liên quan đến giao dịch mà khách hàng thực hiện trên KLB e-Banking.
9. Cung cấp thông tin theo quy định cho khách hàng và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền.
13.2 Trách nhiệm của KienlongBank
1. Đảm bảo các quyền lợi của khách hàng theo điều khoản và điều kiện này.
2. Bảo mật các thông tin liên quan đến khách hàng, tài khoản và giao dịch theo quy định của pháp luật.
3. Hỗ trợ các biện pháp xử lý kịp thời cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ KLB e-Banking.
4. Hỗ trợ, tư vấn, xử lý yêu cầu khách hàng trong quá trình khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ,
đảm bảo dịch vụ được cung cấp ổn định, an toàn nhất trong phạm vị có thể.
5. Giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng theo quy định.
6. Thông báo cho khách hàng khi có sự thay đổi chính sách liên quan đến dịch vụ KLB e-Banking.
7. Với các giao dịch thanh toán hóa đơn liên quan đến việc thanh toán và cung cấp dịch vụ, hàng hóa giữa các đối tác cung cấp dịch vụ và khách hàng, KienlongBank chịu trách nhiệm thanh toán theo yêu cầu của khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong việc đối chiếu, xác nhận và xử lý các vấn
đề liên quan đến thanh toán qua các kênh giao dịch KLB e-Banking. KienlongBank không chịu trách nhiệm về việc cung cấp hàng hóa cũng như chất lượng của hàng hóa dịch vụ được cung cấp.
8. Các trách nhiệm khác theo quy định của điều khoản và điều kiện này và các quy định có liên quan của pháp luật.
Điều 14. Sửa đổi nội dung điều khoản, điều kiện
1. KienlongBank có quyền sửa đổi nội dung các điều khoản và điều kiện này bằng cách thông báo qua các kênh cung cấp dịch vụ của KienlongBank như: các CN/PGD, các kênh cung cấp dịch vụ, website chính thức của KienlongBank hoặc các hình thức khác mà KienlongBank cho là phù hợp.
2. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ KLB e-Banking sau khi KienlongBank sửa đổi bản
điều khoản và điều kiện này có nghĩa là khách hàng chấp nhận hoàn toàn các sửa đổi đó.
Điều 15. Các điều khoản chung
1. Quy định cùng với giấy đăng ký sử dụng dịch vụ KLB e-Banking, cam kết của khách hàng và/hoặc thỏa thuận khác giữa khách hàng và KienlongBank tạo thành Hợp đồng sử dụng dịch vụ KLB e-Banking giữa KienlongBank và khách hàng kể từ ngày khách hàng xác nhận việc khách hàng tuân thủ Quy định.
2. KienlongBank và khách hàng cam kết thực hiện đúng, đầy đủ quy định Điều khoản này, các quy định khác có liên quan do KienlongBank ban hành và quy định của pháp luật.
3. Toàn bộ nội dung của Điều khoản này có hiệu lực áp dụng đối với khách hàng kể từ ngày khách hàng ký tên trên mẫu Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của KienlongBank đến khi khách hàng và KienlongBank chấm dứt việc cung cấp, sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử theo các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ này.
4. Trường hợp một hoặc một số điều khoản được quy định trên đây bị vô hiệu do cơ chế, chính sách pháp luật từng thời kỳ hoặc các trường hợp khác thì việc vô hiệu hóa của các điều khoản này không làm ảnh hưởng tới hiệu lực của các điều khoản khác của phụ lục, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, hoặc việc vô hiệu của điều khoản đó dẫn tới việc cung cấp dịch vụ bị chấm dứt.
5. Những nội dung chưa được đề cập trong Quy định sẽ được thực hiện theo Quy định của pháp luật và các thoả thuận, cam kết (nếu có) giữa khách hàng với KienlongBank.


Điều 1. Giải thích từ ngữ

Điều 2. Thời hạn cấp thông tin truy cập

Điều 3. Xác thực và xử lý giao dịch

Điều 4. Thời gian giao dịch

Điều 5. Hạn mức giao dịch

Điều 6. Phí dịch vụ

Điều 7. Chấm dứt việc sử dụng dịch vụ

Đăng ký nhận tin
KienlongBank