• English
the-ghi-no-kienlongbank-jcb

tính năng nổi bật
thẻ ghi nợ kienlongbank

  • Miễn phí Rút tiền mặt tại ATM/STM KienlongBank và tất cả ATM trên toàn quốc (có biểu tượng Napas);
  • Miễn phí phát hành thẻ
  • Miễn phí dịch vụ thẻ
  • Ưu đãi, giảm giá lên đến 50% tại các điểm liên kết