• English

Ngân hàng điện tử an toàn

Bảo mật thông tin dịch vụ ngân hàng điện tử an toàn

KienlongBank hướng dẫn khách hàng thực hiện bảo mật các tiện ích dịch vụ Ngân hàng điện tử đúng cách và đảm bảo tính an toàn của các giao dịch giữa khách hàng với Ngân hàng

bao-mat-thong-tin-dich-vu-ngan-hang-dien-tu-an-toan

BẢO MẬT THÔNG TIN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ AN TOÀN

- Không tiết lộ/ chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua truyền miệng, ghi chép, điện thoại hay dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, tên đăng nhập, mật khẩu/ mã xác thực (OTP) cho bất kỳ ai qua: điện thoại, email, mạng xã hội, ứng dụng, website, đường link lạ…

- Không viết mật khẩu ra giấy hoặc ghi chép dưới hình thức khác.

- Không đặt một mật khẩu cho nhiều dịch vụ.

- Đặt mật khẩu an toàn, ít nhất 8 ký tự và bao gồm chữ thường, chữ in hoa, số và các ký tự đặc biệt. Tránh đặt mật khẩu dễ đoán hoặc chứa thông tin cá nhân như: số điện thoại, ngày sinh nhật, dãy số liên tục 123456...

- Đổi mật khẩu thường xuyên (định kỳ 03 tháng/lần) để đảm bảo an toàn.

- Không lưu tên đăng nhập và mật khẩu truy cập trên các trình duyệt web.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank