• English

the-kienlongbank-lien-ket-dong-thuong-hieu-jcb-gold-emb

Tính năng nổi bật
thẻ thanh toán kienlongBank

  • Miễn phí phát hành thẻ
  • Miễn phí Rút tiền mặt tại ATM/STM KienlongBank;
  • Miễn phí Rút tiền mặt Thẻ Ghi nợ tại tất cả ATM trên toàn quốc (có biểu tượng Napas);
  • Ưu đãi, giảm giá lên đến 50% tại các điểm liên kết;
  • Giao dịch/thanh toán trên toàn cầu.