• English
the-tin-dung-quoc-te-kienlongbank-visa-contactless-gold

tính năng nổi bật
thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank

  • Miễn phí Rút tiền ATM/STM KienlongBank
  • Miẽn phí phí thường niên
  • Miễn phí phát hành
  • Miễn lãi đến 55 ngày
  • Ưu đãi khuyến mãi lên đến 50%
  • Giao dịch/ thanh toán trên toàn cầu.