• English

NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG

  • Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng - Trường Đại học Paris Dauphine - Pháp.
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Hường có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Bà đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng tại các ngân hàng lớn: Quyền Tổng Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIETBank); Giám đốc Vùng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB); Giám đốc Chi nhánh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)… 
  • Bà gia nhập Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) và đảm nhiệm chức vụ Cố vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 2021. Bà chính thức đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 05/01/2023 đến 22/09/2023.
  • Bà được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/04/2023.