• English

BÙI THANH HẢI

Cử nhân Luật - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Thẻ thẩm định viên về giá của Bộ Tài chính.

Ông Bùi Thanh Hải từng nắm giữ các vị trí Giám đốc, Thành viên HĐQT tại các doanh nghiệp trong nước. Từ tháng 04/2013 đến tháng 04/2019, ông là thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank).

Từ tháng 02/2018 đến nay, ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank. Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT KienlongBank từ ngày 28/12/2018 đến tháng 4/2023. Ông được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/4/2023.