• English

LÊ KHẮC GIA BẢO

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Southern California University (SCUPS); Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Chứng chỉ Kiểm toán viên Bộ Tài chính.

Ông Lê Khắc Gia Bảo có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng. Ông từng là Kiểm toán viên tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán – Kiểm soát tuân thủ Miền Nam Ngân hàng TechcomBank. Ông tham gia KienlongBank từ tháng 3/2013. Ông từng giữ các chức vụ như Trưởng Ban Kiểm soát (4/2018-4/2021), Chủ tịch HĐQT (4/2018- 4/2021), thành viên HĐQT. Sau đó Ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát KienlongBank từ tháng 01/2022. Từ ngày 27/4/2023, Ông được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.