• English

NGUYỄN CAO CƯỜNG

Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Cao Cường từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Kiểm tra Miền Nam tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB).

Từ tháng 08/2015, Ông giữ chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank). Ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát KienlongBank từ ngày 26/04/2018 và chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank từ ngày 01/01/2022. Ông được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 27/4/2023.