• English
Banner

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN KHI GỬI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

1. Khách hàng gửi tiền tiết kiệm:

- Cá nhân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự.

- Đối với người chưa đủ 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật thì chỉ được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.

- Công dân Việt Nam được gửi tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam, công dân Việt Nam là người cư trú được gửi tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ.

2. Hình thức gửi tiền tiết kiệm:

- Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.

- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, kỳ hạn cụ thể được quy định trên biểu lãi suất niêm yết tại các Chi nhánh, Phòng Giao dịch và trên website https://www.kienlongbank.com.

3. Lãi suất, phương pháp tính lãi, trả lãi:

- Lãi suất: do KienlongBank quy định từng thời kỳ và từng loại sản phẩm.

- Tiền lãi được tính theo công thức: 

Tiền lãi = Số tiền gửi x Số ngày gửi thực tế x Lãi suất %/năm/365 ngày.

- Phương thức trả lãi: đầu kỳ/hàng tháng/hàng quý/hàng 6 tháng/hàng năm/cuối kỳ hoặc các phương thức trả lãi theo thỏa thuận khác giữa KienlongBank và khách hàng.

4. Thủ tục gửi tiền, chi trả tiền gửi tiết kiệm:

a. Thủ tục gửi tiền tiết kiệm:

- Khách hàng phải trực tiếp đến Chi nhánh, Phòng Giao dịch của KienlongBank để thực hiện giao dịch gửi tiền và xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền (Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời gian hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi) hoặc Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật, người giám hộ (trường hợp khách hàng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc chưa đủ 15 tuổi).
Trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm chung (đồng chủ sở hữu) thì tất cả khách hàng phải trực tiếp đến KienlongBank thực hiện giao dịch gửi tiền.

- Số tiền gửi tối thiểu:

+ Đồng Việt Nam: tối thiểu 500.000 VND.

+ Ngoại tệ: tối thiểu 50 đơn vị ngoại tệ.

- KienlongBank thực hiện nhận tiền gửi tiết kiệm và cấp Thẻ tiết kiệm có in mã QR Code sau khi khách hàng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

- Đối với việc gửi tiền vào Thẻ tiết kiệm đã cấp:

+ Nếu gửi bằng tiền mặt: Khách hàng xuất trình Thẻ tiết kiệm đã cấp và thực hiện thủ tục gửi tiền, Đơn vị cập nhật số tiền và giao Thẻ tiết kiệm cho khách hàng.

+ Nếu gửi từ tài khoản thanh toán: Khách hàng phải sử dụng tài khoản thanh toán của chính khách hàng để thực hiện gửi tiền.

b. Thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm:

- Khách hàng xuất trình Thẻ tiết kiệm còn nguyên vẹn, không bị nhàu nát, rách, tẩy xóa nội dung và Giấy tờ xác minh thông tin của khách hàng hoặc của người đại diện theo pháp luật, người giám hộ (trong trường hợp khách hàng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc chưa đủ 15 tuổi) và thực hiện thủ tục rút tiền theo quy định của KienlongBank từng thời kỳ.

- Trong trường hợp có thỏa thuận về việc rút tiền trước hạn, khách hàng được hưởng lãi suất rút trước hạn theo quy định của từng sản phẩm tiết kiệm của KienlongBank ban hành trong từng thời kỳ.

- Tiền gửi tiết kiệm được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản thanh toán theo thỏa thuận giữa KienlongBank và người gửi tiền.

- Đối với ngoại tệ lẻ, KienlongBank thực hiện chi trả bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua ngoại tệ chuyển khoản tại thời điểm chi trả.

c. Quy định về chi trả tiền gửi đến hạn trong trường hợp đặc biệt:

- Trường hợp ngày gửi là ngày cuối tháng thì ngày đến hạn sẽ là ngày cuối tháng tại tháng đến hạn (ví dụ khách hàng gửi tiền ngày 28/02 kỳ hạn 01 tháng, ngày đến hạn sẽ là ngày 31/03).

- Trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, việc chi trả gốc và lãi tiết kiệm được thực hiện vào ngày làm việc cuối cùng trước ngày nghỉ, ngày lễ.

d. Chi trả trước hạn:

- Khách hàng được phép tất toán trước hạn tiền gửi, không áp dụng hình thức rút một phần gốc;

- Lãi suất áp dụng là lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút trên số ngày thực tế gửi;

- Các khoản tiền lãi đã trả định kỳ (nếu có) sẽ được KienlongBank thu hồi bằng cách cấn trừ vào số tiền gửi gốc trước khi thực hiện chi trả cho khách hàng.

5. Kéo dài thời hạn gửi tiền:

- Vào ngày đến hạn, nếu khách hàng không đến giao dịch và không có thỏa thuận nào khác, KienlongBank sẽ tự động nhập lãi vào gốc và tái tục thêm một kỳ hạn gửi mới;

- Kỳ hạn tái tục tương ứng với kỳ hạn ban đầu. Trường hợp không còn huy động kỳ hạn đó thì KienlongBank sẽ chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn liền kề và nếu không có kỳ hạn ngắn hơn liền kề thì KienlongBank sẽ chuyển sang kỳ hạn dài hơn liền kề;

- Lãi suất của kỳ hạn tái tục được tự động áp dụng theo biểu lãi suất công bố tại thời điểm tái tục.

6. Biện pháp tra cứu thông tin tiền gửi:

Khách hàng tra cứu, kiểm tra thông tin tiền gửi tiết kiệm (Số Thẻ tiết kiệm, số tài khoản, chủ sở hữu, Đơn vị phát hành Thẻ tiết kiệm, ngày gửi, ngày đến hạn, lãi suất, số dư hiện tại) như sau:

- Dùng các ứng dụng đọc mã QR Code (như Zalo, Facebook, Scan Barcode …) trên điện thoại di động để quét mã QR Code đã in trên Thẻ tiết kiệm do KienlongBank phát hành.

- Truy cập trang tra cứu https://tracuu.kienlongbank.com để tra cứu trực tuyến thông tin Thẻ tiết kiệm do KienlongBank phát hành.

- Trực tiếp tra cứu tại quầy giao dịch của Đơn vị trực thuộc KienlongBank.

7. Xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Thẻ tiết kiệm:

- Trường hợp Thẻ tiết kiệm bị nhàu nát/rách/nhòe/hư hỏng, KienlongBank vẫn thực hiện chi trả cho khách hàng nếu Thẻ tiết kiệm bị nhàu/rách/hư hỏng một phần nhỏ và không ảnh hưởng đến các thông tin trọng yếu của Thẻ tiết kiệm. Các trường hợp nhàu nát/rách/hư hỏng nghiêm trọng khác, KienlongBank sẽ thực hiện cấp lại Thẻ tiết kiệm cho khách hàng sau khi xác nhận được các thông tin cần thiết. 

- Trường hợp mất Thẻ tiết kiệm, khách hàng liên hệ KienlongBank (tổng đài 1900 6929 hoặc các điểm giao dịch của KienlongBank trên toàn quốc) để được hướng dẫn các thủ tục khai báo mất, cấp lại Thẻ tiết kiệm theo quy định. 

Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng lập thông báo mất Thẻ tiết kiệm mà không phát sinh bất kỳ tranh chấp nào thì KienlongBank cấp lại Thẻ tiết kiệm (nếu khách hàng yêu cầu). Trường hợp không có nhu cầu cấp lại Thẻ tiết kiệm, khách hàng sử dụng Giấy xác nhận số dư để tất toán tiền gửi.

Trường hợp khách hàng tìm thấy Thẻ tiết kiệm sau khi đã thông báo mất với KienlongBank, khách hàng cần xuất trình Thẻ tiết kiệm đã tìm thấy để KienlongBank khôi phục mọi quyền giao dịch. Trường hợp KienlongBank đã cấp lại Thẻ tiết kiệm khác thay thế, thì KienlongBank thực hiện thu hồi Thẻ tiết kiệm cũ nhằm tránh rủi ro.

8. Ủy quyền:

- Chủ sở hữu được ủy quyền bằng văn bản cho người khác sử dụng tiền gửi theo đúng quy định tại tất cả các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của KienlongBank;

- Người được ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ như chủ sở hữu tiền gửi (trừ trường hợp vay cầm cố);

- Thủ tục ủy quyền được thực hiện tại KienlongBank hoặc tại cơ quan có chức năng công chứng/chứng thực;

- Ủy quyền hết hiệu lực khi hết thời hạn ủy quyền; công việc ủy quyền đã hoàn thành; người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

- Khi giao dịch, người được ủy quyền xuất trình Thẻ tiết kiệm (bản gốc), Giấy tờ xác minh thông tin của người được ủy quyền để thực hiện giao dịch.

9. Chuyển quyền sở hữu:

- Chủ sở hữu được chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi bằng văn bản cho người khác theo đúng quy định tại tất cả các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của KienlongBank;

- Người chuyển giao quyền sở hữu hết quyền sở hữu về tiền gửi từ khi hoàn thành các thủ tục;

- Khi giao dịch, người nhận chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi xuất trình Thẻ tiết kiệm (bản gốc), Giấy tờ xác minh thông tin để thực hiện giao dịch.

10. Vay cầm cố:

- Tiền gửi được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại KienlongBank hoặc các tổ chức tín dụng khác nếu được tổ chức tín dụng đó chấp nhận;

- KienlongBank có quyền miễn trách nhiệm nếu yêu cầu phong tỏa làm tài sản cầm cố, thế chấp tại tổ chức tín dụng khác mà không có xác nhận của KienlongBank và chủ sở hữu tiền gửi trên yêu cầu phong tỏa.

11. Các quy định khác:

- Cá nhân nước ngoài không được gửi tiền gửi tiết kiệm.

- Khách hàng không thể đọc được, viết được, nhìn được thì thực hiện gửi tiền bằng cách nhờ người khác đi cùng viết hộ, đọc hộ, khách hàng điểm chỉ dấu vân tay để thay thế cho chữ ký mẫu;

- KienlongBank có thể điều chỉnh nội dung của quy định nhận tiền gửi phù hợp với quy định của KienlongBank và quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Quy định sau khi điều chỉnh sẽ được công bố công khai trên Website chính thức của KienlongBank (https://kienlongbank.com) và niêm yết tại địa điểm giao dịch của KienlongBank.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.