• English
Banner

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN KHI GỬI TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

1. Khách hàng gửi tiền:

- Người cư trú là tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (trừ các tổ chức tín dụng); cá nhân là công dân Việt Nam, cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên (ngoại trừ trường hợp học tập, chữa bệnh, đi du lịch);

- Người không cư trú gồm tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam thời hạn từ 06 tháng trở lên.

2. Điều kiện gửi tiền:

- Khách hàng chỉ được gửi, nhận chi trả tiền gửi thông qua tài khoản thanh toán của chính khách hàng đó.

- Đối với tiền gửi chung, khách hàng gửi, nhận chi trả thông qua tài khoản thanh toán chung của tất cả khách hàng.

- Người cư trú và người không cư trú không được gửi tiền gửi chung.

- Tổ chức và cá nhân không được gửi tiền gửi chung bằng ngoại tệ.

- Đối với khách hàng là tổ chức và cá nhân nước ngoài là người không cư trú, cá nhân nước ngoài là người cư trú, thời hạn gửi tiền gửi có kỳ hạn không được dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của Giấy tờ xác minh thông tin của khách hàng.

3. Lãi suất, phương pháp tính lãi, trả lãi:

- Lãi suất: do KienlongBank quy định từng thời kỳ và từng loại sản phẩm.

- Tiền lãi được tính theo công thức: 

Tiền lãi = Số tiền gửi x Số ngày gửi thực tế x Lãi suất %/năm/365 ngày.

- Phương thức trả lãi: đầu kỳ/hàng tháng/hàng quý/hàng 6 tháng/hàng năm/cuối kỳ hoặc các phương thức trả lãi theo thỏa thuận khác giữa KienlongBank và khách hàng.

4. Thủ tục gửi tiền, chi trả tiền gửi:

a. Thủ tục gửi tiền:

- Khách hàng phải trực tiếp đến Chi nhánh, Phòng Giao dịch của KienlongBank để thực hiện giao dịch gửi tiền và xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền (Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời gian hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi) hoặc Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật, người giám hộ (trường hợp khách hàng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc chưa đủ 15 tuổi) hoặc Giấy tờ xác minh thông tin của tổ chức gửi tiền.

Trường hợp gửi tiền gửi chung (đồng chủ sở hữu) thì tất cả khách hàng phải trực tiếp đến KienlongBank thực hiện giao dịch gửi tiền.

- Số tiền gửi tối thiểu:

+ Đồng Việt Nam: tối thiểu 500.000 VND

+ Ngoại tệ: tối thiểu 50 đơn vị ngoại tệ.

- KienlongBank mở tài khoản thanh toán cho khách hàng và thực hiện nhận tiền gửi. Chứng từ xác nhận gửi tiền là Hợp đồng tiền gửi có in mã QR Code: KienlongBank giữ 01 bản và khách hàng giữ 01 bản.

b. Thủ tục chi trả tiền gửi:

- Khách hàng xuất trình Hợp đồng tiền gửi còn nguyên vẹn, không bị nhàu nát, rách, tẩy xóa nội dung và Giấy tờ xác minh thông tin của khách hàng hoặc của người đại diện theo pháp luật, người giám hộ (trong trường hợp khách hàng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc chưa đủ 15 tuổi) và thực hiện thủ tục rút tiền theo quy định của KienlongBank từng thời kỳ.

- Trong trường hợp có thỏa thuận về việc rút tiền trước hạn, khách hàng được hưởng lãi suất rút trước hạn theo quy định của từng sản phẩm tiền gửi của KienlongBank ban hành trong từng thời kỳ.

- Tiền gửi được chi trả vào tài khoản thanh toán của khách hàng.

- Đối với ngoại tệ lẻ, KienlongBank thực hiện chi trả bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua ngoại tệ chuyển khoản tại thời điểm chi trả.

c. Quy định về chi trả tiền gửi đến hạn trong trường hợp đặc biệt:

- Trường hợp ngày gửi là ngày cuối tháng thì ngày đến hạn sẽ là ngày cuối tháng tại tháng đến hạn (ví dụ khách hàng gửi tiền ngày 28/02 kỳ hạn 01 tháng, ngày đến hạn sẽ là ngày 31/03).

- Trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, việc chi trả gốc và lãi được thực hiện vào ngày làm việc cuối cùng trước ngày nghỉ, ngày lễ.

d. Chi trả trước hạn:

- Khách hàng được phép tất toán trước hạn tiền gửi, không áp dụng hình thức rút một phần gốc;

- Lãi suất áp dụng là lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút trên số ngày thực tế gửi;

- Các khoản tiền lãi đã trả định kỳ (nếu có) sẽ được KienlongBank thu hồi bằng cách cấn trừ vào số tiền gửi gốc trước khi thực hiện chi trả cho khách hàng

5. Kéo dài thời hạn gửi tiền:

- Vào ngày đến hạn, nếu khách hàng không đến giao dịch và không có thỏa thuận nào khác, KienlongBank sẽ tự động nhập lãi vào gốc và tái tục thêm một kỳ hạn gửi mới;

- Kỳ hạn tái tục tương ứng với kỳ hạn ban đầu. Trường hợp không còn huy động kỳ hạn đó thì KienlongBank sẽ chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn liền kề và nếu không có kỳ hạn ngắn hơn liền kề thì KienlongBank sẽ chuyển sang kỳ hạn dài hơn liền kề;

- Lãi suất của kỳ hạn tái tục được tự động áp dụng theo biểu lãi suất công bố tại thời điểm tái tục.

6. Biện pháp tra cứu thông tin tiền gửi:

Khách hàng tra cứu, kiểm tra thông tin tiền gửi (Số Hợp đồng tiền gửi, số tài khoản, chủ sở hữu, Đơn vị phát hành Hợp đồng tiền gửi, ngày gửi, ngày đến hạn, lãi suất, số dư hiện tại) như sau:

- Dùng các ứng dụng đọc mã QR Code (như Zalo, Facebook, Scan Barcode …) trên điện thoại di động để quét mã QR Code đã in trên Hợp đồng tiền gửi do KienlongBank phát hành.

- Truy cập trang tra cứu https://tracuu.kienlongbank.com để tra cứu trực tuyến thông tin Hợp đồng tiền gửi do KienlongBank phát hành.

- Trực tiếp tra cứu tại quầy giao dịch của Đơn vị trực thuộc KienlongBank.

7. Xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Hợp đồng tiền gửi:

- Trường hợp Hợp đồng tiền gửi bị nhàu nát/rách/nhòe/hư hỏng, KienlongBank vẫn thực hiện chi trả cho khách hàng nếu Hợp đồng tiền gửi bị nhàu/rách/hư hỏng một phần nhỏ và không ảnh hưởng đến các thông tin trọng yếu của Hợp đồng tiền gửi. Các trường hợp nhàu nát/rách/hư hỏng nghiêm trọng khác, KienlongBank sẽ thực hiện cấp lại Hợp đồng tiền gửi dưới hình thức sao y bản chính cho khách hàng sau khi xác nhận được các thông tin cần thiết. 

- Trường hợp mất Hợp đồng tiền gửi, khách hàng liên hệ KienlongBank (tổng đài 1900 6929 hoặc các điểm giao dịch của KienlongBank trên toàn quốc) để được hướng dẫn các thủ tục khai báo mất, cấp lại. 

Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng lập thông báo mất Hợp đồng tiền gửi mà không phát sinh bất kỳ tranh chấp nào thì KienlongBank cấp lại Hợp đồng tiền gửi sao y bản chính (nếu khách hàng yêu cầu). 

8. Ủy quyền:

- Chủ sở hữu được ủy quyền bằng văn bản cho người khác sử dụng tiền gửi theo đúng quy định tại tất cả các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của KienlongBank. Trường hợp khách hàng là tổ chức, người được ủy quyền phải trực thuộc tổ chức gửi tiền;

- Người được ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ như chủ sở hữu tiền gửi;

- Thủ tục ủy quyền được thực hiện tại KienlongBank hoặc tại cơ quan có chức năng công chứng/chứng thực;

- Ủy quyền hết hiệu lực khi hết thời hạn ủy quyền; công việc ủy quyền đã hoàn thành; người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

- Khi giao dịch, người được ủy quyền xuất trình Hợp đồng tiền gửi (bản gốc), Giấy tờ xác minh thông tin của người được ủy quyền để thực hiện giao dịch.

9. Chuyển quyền sở hữu:

- Chuyển quyền sở hữu tiền gửi chỉ áp dụng đối với khách hàng gửi tiền là cá nhân.

- Chủ sở hữu được chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi bằng văn bản cho người khác theo đúng quy định tại tất cả các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của KienlongBank;

- Người chuyển giao quyền sở hữu hết quyền sở hữu về tiền gửi từ khi hoàn thành các thủ tục;

- Khi giao dịch, người nhận chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi xuất trình Hợp đồng tiền gửi (bản gốc), Giấy tờ xác minh thông tin để thực hiện giao dịch.

10. Vay cầm cố:

- Tiền gửi được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại KienlongBank hoặc các tổ chức tín dụng khác nếu được tổ chức tín dụng đó chấp nhận;

- KienlongBank có quyền miễn trách nhiệm nếu yêu cầu phong tỏa làm tài sản cầm cố, thế chấp tại tổ chức tín dụng khác mà không có xác nhận của KienlongBank và chủ sở hữu tiền gửi trên yêu cầu phong tỏa.

11. Các quy định khác:

- Khách hàng không thể đọc được, viết được, nhìn được thì thực hiện gửi tiền bằng cách nhờ người khác đi cùng viết hộ, đọc hộ, khách hàng điểm chỉ dấu vân tay để thay thế cho chữ ký mẫu;

- KienlongBank có thể điều chỉnh nội dung của quy định nhận tiền gửi phù hợp với quy định của KienlongBank và quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Quy định sau khi điều chỉnh sẽ được công bố công khai trên Website chính thức của KienlongBank (https://kienlongbank.com) và niêm yết tại địa điểm giao dịch của KienlongBank.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.