• English

Thông báo tặng lịch Xuân Tân Mão

 

 Kính gửi: Toàn thể quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long.

            Nhân dịp Xuân Tân Mão, Ngân hàng TMCP Kiên Long kính tặng lịch đến toàn thể Quý cổ đông. Mỗi cổ đông được tặng 01 lịch bìa + block trung và 1 lịch lò xo. Thời gian tặng lịch sẽ kết thúc trước Tết dương lịch năm 2011 (trước ngày 31/12/2010) tại các đơn vị thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long.

            Mọi chi tiết vui lòng liên hệ các đơn vị thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long. Hoặc:

Điện thoại: 08. 3933 3393 (Ext: 678)

Fax: 08. 3930 9139

Kính mời quý Cổ đông đến nhận lịch tại địa điểm thuận tiện nhất.

Trân trọng, 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (Đã ký)


Trần Hưng Thịnh