• English

Tôi phải làm gì nếu thẻ không tiếp xúc không thực hiện thanh toán được?

Trước tiên, hãy đảm bảo trên thiết bị chấp nhận thanh toán (máy POS) đang thực hiện giao dịch có biểu tượng thanh toán không tiếp xúc icon-thanh-toan-khong-tiep-xuchoặc icon-thanh-toan-khong-tiep-xuc

Trong trường hợp các máy POS chắc chắn có tính năng chấp nhận thanh toán không tiếp xúc nhưng giao dịch vẫn không thành công, Quý khách vẫn có thể thực hiện thanh toán bằng cách quẹt dải từ hoặc đọc chip như các phương thức thanh toán thông thường.

Tôi đang sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank Visa chưa có tính năng thanh toán không tiếp xúc thì tôi có thể đổi sang sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank Visa không tiếp xúc – Contactless bằng cách nào? Có tốn phí đổi thẻ hay không?

Quý khách có thể đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng Giao dịch KienlongBank gần nhất để yêu cầu chuyển đổi sang thẻ có tính năng thanh toán không tiếp xúc. Phí chuyển đổi thẻ được áp dụng theo Biểu phí của KienlongBank quy định trong từng thời kỳ.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.