• English

Thẻ ghi nợ quốc tế KienlongBank có yêu cầu duy trì số dư tối thiểu không?

KienlongBank quy định số dư tối thiểu đối với Thẻ ghi nợ quốc tế: thẻ hạng Classic là 50.000 đồng, thẻ hạng Platinum là 200.000 đồng.

Thời hạn sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế của KienlongBank là bao lâu?

Thẻ ghi nợ quốc tế/ Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank: thời hạn sử dụng tối đa là 3 năm.

Sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế KienlongBank, khách hàng có thể thực hiện những giao dịch gì?

Sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế KienlongBank, Quý khách có thể thực hiện các giao dịch sau:

  • Rút tiền mặt miễn phí tại ATM KienlongBank/ATM có biểu tượng tổ chức thẻ quốc tế in trên thẻ;
  • Thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng tại các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn,../ thanh toán trực tuyến tại các website có logo của tổ chức thẻ quốc tế trên toàn cầu;
  • Chuyển khoản trong hệ thống KienlongBank tại ATM KienlongBank;
  • Tra cứu số dư tài khoản thẻ;
  • Tra cứu lịch sử 5 giao dịch gần nhất của tài khoản thẻ;
  • Đổi mã PIN.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.