• English

Kienlongbank phát hành thành công 1.100 tỷ đồng trái phiếu đợt I/2010

Ngày 27/09/2010, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã phát hành thành công 1.100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm theo hình thức phát hành riêng lẻ cho các tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Đại diện Ban lãnh đạo Kienlongbank cho biết, mục đích đợt phát hành trái phiếu dài hạn này nhằm gia tăng tính ổn định của nguồn vốn huy động để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới. Sự thành công của đợt phát hành trái phiếu Kienlongbank khẳng định uy tín của Kienlongbank trên thị trường tài chính Việt Nam. Kienlongbank sẽ tiếp tục tiến hành phát hành trái phiếu đợt 2 trong thời gian tới.”