• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

+ Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng.

+ Loại tiền vay: VND, ngoại tệ.

+ Mức cho vay: Theo thỏa thuận giữa KienlongBank và khách hàng.

+ Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

+ Phương thức cho vay: Hạn mức tín dụng hoặc Từng lần. 

+ Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ hoặc trước khi đến hạn.

+ Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí

Tiện ích:

+ Khách hàng được cho vay với một tỷ lệ cao/Giá trị giấy tờ có giá (lên đến 95%).

+ Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.