• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng (Theo chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng). 

Loại tiền vay: VND, ngoại tệ.

Mức cho vay: Theo thỏa thuận giữa KienlongBank và khách hàng.

Lãi suất: Theo quy định tại thời điểm giải ngân.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần hoặc cho vay theo Hạn mức tín dụng.

Phương thức giải ngân: Số tiền giải ngân được ưu tiên thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ nhằm đảm bảo tiền vay sử dụng đúng mục đích.

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Khách hàng được cho vay với một tỷ lệ cao/giá trị hợp đồng ngoại thương.

Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

Ngoài việc cho vay, khách hàng được sử dụng các sản phẩm khác của KienlongBank: Bảo lãnh, chiết khấu, bao thanh toán, thanh toán quốc tế, mua – bán ngoại tệ,…