• English

Ưu điểm nổi bật

HẠN MỨC CHO VAY

Tối đa 100% giá trị/mệnh giá của CCTG
Xem thêm

THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

Xét duyệt và giải ngân nhanh chóng
Xem thêm

LÃI SUẤT

Điều chỉnh tương ứng và trùng với kỳ điều chỉnh lãi suất CCTG
Xem thêm

VAY CẦM CỐ CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI

Vay vốn dựa trên chứng chỉ tiền gửi ”Đầu tư tích lũy – Lợi ích vượt trội”
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.