• English

So sánh thẻ

Loại thẻ Hạn mức tín dụng Phí thường niên Lãi suất Ưu đãi - tiện ích
Thẻ ghi nợ nội địa Kienlongbank Hoàng Sa

Thẻ ghi nợ nội địa Kienlongbank Hoàng Sa

Đăng ký ngay
200.000.000 VNĐ 66.000 VNĐ/năm 1%/năm
 • Miễn phí thường niên năm đầu; Miễn phí phát hành thẻ; Miễn phí rút tiền mặt tại tất cả các máy ATM trên toàn quốc;
 • Hạn mức sử dụng: Tối đa 200.000.000 VNĐ/Ngày.
 • Số dư duy trì tài khoản thẻ: 50.000 VNĐ/Tài khoản.
 • Thủ tục phát hành thẻ nhanh chóng chỉ với 5 phút.
 • Tận hưởng nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến 50% khi mua sắm, ăn uống, sử dụng dịch vụ tại hàng trăm đơn vị ưu đãi của Kienlongbank Chi tiết xem tại thẻ ghi nợ nội địa Kienlongbank Hoàng Sa - Trường Sa
Thẻ ghi nợ nội địa Kienlongbank Trường Sa

Thẻ ghi nợ nội địa Kienlongbank Trường Sa

Đăng ký ngay
100.000.000 VNĐ 66.000 VNĐ/năm 1%/năm
 • Miễn phí thường niên năm đầu; Miễn phí phát hành thẻ; Miễn phí rút tiền mặt tại tất cả các máy ATM trên toàn quốc;
 • Hạn mức sử dụng: Tối đa 100.000.000 VNĐ/Ngày.
 • Số dư duy trì tài khoản thẻ: 50.000 VNĐ/Tài khoản.
 • Thủ tục phát hành thẻ nhanh chóng chỉ với 5 phút.
 • Tận hưởng nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến 50% khi mua sắm, ăn uống, sử dụng dịch vụ tại hàng trăm đơn vị ưu đãi của Kienlongbank Chi tiết xem tại  thẻ ghi nợ nội địa Kienlongbank Hoàng Sa - Trường Sa .
Thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongbank JCB Platinum

Thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongbank JCB Platinum

Đăng ký ngay
500.000.000 VNĐ /năm 1%/năm
 • Miễn phí rút tiền mặt tại các ATM tại Việt Nam có logo JCB; Miễn phí mở thẻ; Phạm vi sử dụng trên toàn cầu
 • Hạn mức sử dụng: Tối đa 500.000.000 VNĐ/Ngày 
 • Số dư duy trì tài khoản thẻ: 200.000 VNĐ/Tài khoản
 • Hưởng ưu đãi, giảm giá và nhiều chương trình chăm sóc khác nhau tại các Đơn vị ưu đãi chấp nhận thẻ Kienlongbank và Tổ chức thẻ JCB. Chi tiết tham khảo tại thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongbank JCB
Thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongabnk JCB Classic

Thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongabnk JCB Classic

Đăng ký ngay
100.000.000 VNĐ /năm 1%/năm
 • Miễn phí rút tiền mặt tại các ATM tại Việt Nam có logo JCB; Miễn phí mở thẻ; Phạm vi sử dụng trên toàn cầu
 • Hạn mức sử dụng: Tối đa 100.000.000 VNĐ/Ngày
 • Số dư duy trì tài khoản thẻ: 50.000 VNĐ/Tài khoản
 • Hưởng ưu đãi, giảm giá và nhiều chương trình chăm sóc khác nhau tại các Đơn vị ưu đãi chấp nhận thẻ Kienlongbank và Tổ chức thẻ JCB. Chi tiết tham khảo tại thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongbank JCB.
Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Platimum

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Platimum

Đăng ký ngay
100.000.000 VNĐ 399.000 VNĐ/năm 22%/năm
 • Các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt dành cho chủ thẻ Platinum: Dịch vụ hỗ trợ y tế; Dịch vụ hỗ trợ tiện ích cá nhân và phong cách sống; Dịch vụ bảo hiểm du lịch toàn cầu.
 • Hạn mức tín dụng: 100.000.000 VNĐ trở lên
 • Tận hưởng hàng loạt ưu đãi, giảm giá lên đến 50% tại hàng trăm điểm ưu đãi của Kienlongbank . Thông tin chi tiết vui lòng xem tại thẻ tín dụng quốc tế  Kienlongbank JCB
Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Gold

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Gold

Đăng ký ngay
30.000.000 VNĐ 199.000 VNĐ/năm 22%/năm
 • Hết sức tiện lợi và an toàn khi Quý khách hoặc thân nhân thường xuyên đi công tác nước ngoài, du lịch hoặc du học do có thể chi tiêu mà không phải mang theo nhiều tiền mặt.
 • Hạn mức sử dụng: trên 30.000.000 VNĐ đến dưới 100.000.000 VNĐ
 • Sử dụng nguồn tiền do Ngân hàng ứng trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ quốc tế JCB.
 • Đặt mua hàng hóa, dịch vụ qua Internet. Rút tiền mặt tại các ATM hoặc tại các Ngân hàng chấp nhận thanh toán thẻ JCB. Chi tiết xem tại thẻ tín dụng quốc tế  Kienlongbank JCB.
Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Classic

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Classic

Đăng ký ngay
5.000.000 VNĐ 99.000 VNĐ/năm 22%/năm
 • Hết sức tiện lợi và an toàn khi Quý khách hoặc thân nhân thường xuyên đi công tác nước ngoài, du lịch hoặc du học do có thể chi tiêu mà không phải mang theo nhiều tiền mặt.
 • Hạn mức tín dụng: từ 5.000.000 VNĐ đến 30.000.000 VNĐ
 • Sử dụng nguồn tiền do Ngân hàng ứng trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ quốc tế JCB.
 • Đặt mua hàng hóa, dịch vụ qua Internet. Rút tiền mặt tại các ATM hoặc tại các Ngân hàng chấp nhận thanh toán thẻ JCB. Chi tiết xem tại thẻ tín dụng quốc tế  Kienlongbank JCB.
Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa Classic

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa Classic

Đăng ký ngay
5.000.000 VNĐ 250.000 VNĐ/năm 22%/năm
 • Quản lý chi tiêu hiệu quả, giúp khách hàng có sẵn nguồn vốn dự phòng tiện lợi.
 • Hạn mức tín dụng: từ 5.000.000 VNĐ đến 30.000.000 VNĐ
 • Thực hiện các giao dịch như truy vấn số dư, rút tiền mặt trực tiếp đến 50% hạn mức tại tất cả các máy ATM có biểu tượng Visa/PLUS trên toàn quốc. Chi tiết xem tại thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa
Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa Gold

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa Gold

Đăng ký ngay
30.000.000 VNĐ 400.000 VNĐ/năm 22%/năm
 • Các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt dành cho chủ thẻ Gold: Dịch vụ hỗ trợ tiện ích cá nhân và phong cách sống; Dịch vụ bảo hiểm du lịch toàn cầu.
 • Hạn mức tín dụng: trên 30.000.000 VNĐ đến dưới 100.000.000 VNĐ
 • Tận hưởng hàng loạt ưu đãi, giảm giá lên đến 20% tại hàng trăm điểm ưu đãi của Kienlongbank . Thông tin chi tiết vui lòng xem thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa.
Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa Platimum

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa Platimum

Đăng ký ngay
100.000.000 VNĐ 700.000 VNĐ/năm 22%/năm
 • Các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt dành cho chủ thẻ Platinum: Dịch vụ hỗ trợ y tế; Dịch vụ hỗ trợ tiện ích cá nhân và phong cách sống; Dịch vụ bảo hiểm du lịch toàn cầu.
 • Hạn mức tín dụng: 100.000.000 VNĐ trở lên.
 • Tận hưởng hàng loạt ưu đãi, giảm giá lên đến 50% tại hàng trăm điểm ưu đãi của Kienlongbank . Thông tin chi tiết vui lòng xem tại thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa.