• English

Tính năng và tiện ích

+ Khách hàng có thể nhận tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản từ người gửi tại KienlongBank hoặc từ tất cả ngân hàng trong nước thông qua hệ thống KienlongBank.

+ Không hạn chế số tiền nhận.

+ Kiểm tra ngay thông tin về tình trạng giao dịch qua các kênh: Tin nhắn điện thoại di động, gọi điện thoại đến Trung tâm chăm sóc khách hàng của KienlongBank hoặc tra cứu thông tin trên Internet.

+ Nhận được thông báo của KienlongBank qua thư hoặc điện thoại khi món tiền chuyển đã đến.