• English

Tính năng

Đối tượng: Vietnam Post cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ cho KienlongBank và các doanh nghiệp, cá nhân là khách hàng của KienlongBank.

Kênh giao dịch: Dịch vụ chi tiền cho khách hàng từ các kênh giao dịch (Internet Banking, Mobile Banking, Quầy,…) của KienlongBank cho người nhận bằng tiền mặt tại bưu cục.

Đồng tiền thanh toán: VND

Hạn mức giao dịch tối đa:

- Thu hộ: 20.000.000 VND/giao dịch/Khách hàng/Lần.

- Chi hộ: 10.000.000 VND/giao dịch/Khách hàng/Lần. 

Tiện ích:

- Dịch vụ thực hiện vào tất cả các ngày trong năm (trừ các điểm giao dịch không làm việc vào T7, CN, ngày nghỉ Lễ, Tết)

- Thời gian phục vụ trong ngày theo giờ hoạt động của các điểm giao dịch Vietnam Post.